Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GSF105 Çizim I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste çizim yöntemlerini gösterip uygulamalar yaptırarak öğrencilere çizimi bir çözümleme süreci olarak kavratmak amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DR. Ceylan SEBİK

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul dersi bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Olofsson, E., Sjölen, K. K. (2006), Design Books, Design Sketching, İsveç. Koost, E. Roselien, S.(2008) Sketching, Page One, Koost, E. Roselien, S.(2011) Sketching the Basics, BIS publishers, Amsterdam. Rapid, V. Hanks, K. (2006) Belliston, Larry. Thomson, Boston. Learning Curves, An Inspiring Guide To improve Your Design Sketch Skills, Keeos Design Books, Germany.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görsel dışavurumda etkili bir araç; esnek, canlı bir yöntem; objektif saptama tekniklerinden öznel yoğunlaşmalara doğru geliştirilebilir bir pratik olarak çizim (desen) dersi, görüntüsel bütünlüğü görsel çözümleme teknikleri, uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi, eklemeci-çıkarmacı yöntemler üzerine yoğunlaşmaktadır. Görsel algılama biçimlerine ilişkin açıklamalar ve yeni metodolojik yaklaşımlar kapsamında bilgi verilerek uygulamalar yaptırılır. Modelden / obje ya da bir obje grubundan gözlem ve etüde dayalı çizimler yanında; imgelem gücü ile görsel anlatıma dayalı uygulama yeterlikleri arasındaki karşılıklı ilişkileri kapsayan uygulamalara yer verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çizim ile ilgili temel bilgiler, kullanılacak malzemeler ve kaynakların tanıtılması. Bir çözümleme süreci olarak çizim. Sunum hazırlığı. 1.hafta.docx
PowerPoint - Dr. Ceylan SEBİK.pptx - PowerPoint.mp4
2 Çizmek- Çözmek -Tasarlamak arasındaki ilişki. Sunum hazırlığı. nqm-tdqz-yiv (2020-10-17 at 11_35 GMT-7).mp4
2.hafta.docx
3 Uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi. Sunum hazırlığı. nqm-tdqz-yiv (2020-10-17 at 11_35 GMT-7) (1).mp4
3.hafta.docx
4 Uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi. Sunum hazırlığı. 4.hafta.docx
5 Uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizi. Sunum hazırlığı. 5.hafta.docx
6 Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemleri (Eklemeci –Çıkarmacı yöntem, Transformasyon, Deformasyon) 6..hafta.docx
7 Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Eklemeci yöntem. Obje hazırlanması 7.hafta.docx
8 Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Eklemeci yöntem. Obje hazırlanması 8.hafta.docx
9 Ara Sınav 9.hafta.docx
10 Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Çıkarmacı yöntem. Obje hazırlanması 10.hafta.docx
11 Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Çıkarmacı yöntem. Obje hazırlanması 11.hafta.docx
12 Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Transformasyon. Obje hazırlanması 12.hafta.docx
13 Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Transformasyon. Obje hazırlanması 13.hafta.docx
14 Bir objeden gözlem ve etüde dayalı çizimler: Deformasyon. Obje hazırlanması 14.hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1506184 Çizimi bir çözümleme süreci olarak kavrar.
2 1506185 Çizmek- Çözmek -Tasarlamak arasındaki ilişkiyi kavrar.
3 1506186 Uzayın nokta-doğru-düzlemlerle analizini yapar.
4 1506187 Görsel çözümleme teknikleri ve çizim yöntemlerini öğrenir.
5 1506188 Çizim yöntemlerini kullanarak uygulamalar yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77027 Çağdaş teknolojinin kullanımı ile işlevsel üretim ilkelerine dayanan eğitim-öğretim sonucunda yaratıcılıkları, estetik algı düzeyleri vb. gelişerek alanlarında gerekli donanım ve bilgi birikimine sahip yetkin birer sanatçı/tasarımcı olabilirler.
2 77028 Görsel sanatlarla ilgili disiplinler hakkında bilgi sahibi olurlar, Görsel İletişim Tasarımı hakkında detaylı bilgi birikimi edinerek sanatsal/tasarımsal sorunları tanımlayabilirler ve çözümleyebilirler.
3 77029 Tarihsel, kültürel ve yapısal bağlantılar ekseninde farklı sanat disiplinlerine ait ürünleri çözümleyebilirler.
4 77030 Görsel İletişim Tasarımı alanına özgü terminolojiyi, araç-gereç, teknik ve yöntemleri kullanabilirler, yaratma süreçlerini ve ürünleri tanımlayabilirler.
5 77031 Aldıkları eğitimle sanatçı/tasarımcı kimliği kazanarak alanlarıyla ilgili çalışmalar yapabilirler, formasyon eğitimi almaları durumunda öğrencilerin yaşlarına, hazır bulunuşluk düzeyleri ve yeteneklerine göre uygun teknik, yöntem ve stratejileri kullanabilir ve sanat eğitimcisi olarak da çalışabilirler.
6 77034 Plastik elemanlar, grafik unsurlar veya tasarım kuramları ile ilintisinde temel sanat ve tasarım yeterlikleri elde ederler
7 77032 Bireysel ve grup ihtiyaçlarına duyarlı, etkili iletişim kurabilecek ve dönütleri doğru değerlendirebilecek nitelikli sanatçı/tasarımcılar olarak kendilerini etkili biçimde gerçekleştirebilirler
8 77036 Resim sanatında kurgusal yenilikler, buluşlar, keşifler ve alternatif betimleme olanaklarına gerekçe geliştirirler
9 77033 Sanatsal/tasarımsal eleştiri yapabilirler ve probleme dayalı çözümleri amaçlanan durumlar için doğru bir şekilde uygun ölçütler kullanarak üretebilirler.
10 77037 Sanatsal sunum olanakları ve dekoratif tasarımları resim sanatının insanlarla temasına imkan tanıyabilecek nitelik ve değerde tasarlayabilirler
11 77038 Resim alan disiplini geliştirmede teknik, anlayış, kavrayış ve ifade yeterliklerinin önemine katkı sunabilecek sanatsal pratikleri tahlil ederek, geleneksel ve çağdaş resim atelye uygulamalarında standartları kavrayarak pekiştirirler
12 77040 Sanatsal anlatım ve görselleştirme teknolojileri ve türleri arasında yeterlikleri birlikte kullanabilirler
13 77035 Sanatın ve dolayısıyla resim sanatının sosyolojik, ontolojik, psikolojik ve felsefi kapsamlar dahilindeki temsil, tasarım ve uzlaşıma dönük etkileşimlerini deneyimleyebilirler
14 77039 Geleneksel ve çağdaş estetik kuramlar ve türler hakkında bilgi sahibi olurlar

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
2 5 5 4 5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5
3 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3
4 5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 4 4 3
5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek