Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK607 Anadolu Heykeltraşlık Sanatı ve Hitit Yontusu 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Anadolu Heykel sanatını farklı kültürler ve etkileşimleri ışığında işlevsel olarak değerlendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları (1995). W. Orthman, Untersuchungen zur Spathetitısche Kunst (1971). E. Akurgal, Spaethethitische Bildkunst (1949). E. Akurgal, Orient und Okzident (1966). E. Akurgal, Phrygische Kunst (1955). E. Akurgal, Urartısche und Altiranische Kunstzentren (1968). E. Akurgal, The Hattian and Hittite Civilizations (2001). A. M. Darga, Hitit Sanatı (1992). E. Akurgal, The Art of the Hitites (1962). Sedat ALP, Hitit Çağında Anadolu, , Tübitak Yayınları. Ekrem Akurgal, Ege, Batı Uygarlığının Doğduğu Yer, İzmir Belediyesi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: Heykelin oluşumu 2 Hafta: Figürin ve heykel farkı 3. Hafta: İlk figürinler 4. Hafta: Hitit kabartma sanatı 5. Hafta: Hitit kabartma sanatının içeriği 6. Hafta: Hattuşaş 7. Hafta: Geç Hitit yontuları 8. Hafta: Değerlendirme 9. Hafta: Kült yontuları-kabartmalar 10. Hafta: Kişisel figürinler 11. Hafta: Kült yontuları 12. Hafta: Kült yontuları: evler 13. Hafta: Kült yontuları: tapınaklar 14. Hafta: Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Heykelin oluşumu
2 Figürin ve heykel farkı
3 İlk figürinler
4 Hitit kabartma sanatı
5 Hitit kabartma sanatının içeriği
6 Hattuşaş
7 Geç Hitit yontuları
8 Değerlendirme
9 Kült yontuları-kabartmalar
10 Kişisel figürinler
11 Kült yontuları
12 Kült yontuları: evler
13 Kült yontuları: tapınaklar
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1439065 Heykel üretim teknolojisi yanında terminolojisi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1439083 Anadolu heykeltraşlık merkezleri hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
3 1439114 Heykelleri stilistik olarak inceleyerek kültürler ve atölyeler ile ilişkilendirebilecek bilgiye sahip olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek