Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK608 Ön Asya Mitolojisi ve İkonografisi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Ön Asya mitolojisinin erken dönem kaynakları, Sümer, Akad, Assur, Babil, İran Mitolojileri, tanrıları ve yaratıkları, Mısır Ön Asya Mitoloji arasındaki etkileşimler, Anadolu Uygarlıkları'nın mitolojileri; Ana tanrıça kültü, atalar kültü, Hitit, Urartu, Frig Uygarlıklarının mitolojileri, Anadolu Mısır ve Mezopotamya Mitolojileri arasındaki karşılıklı etkileşimleri öğrenmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

H.Hooke, (Çev.A.Şenel), Ortadoğu Mitolojisi, Ankara 1991. S.Dalley, Myths from Masopotamia, Cretion, The Flood, Gılgamesh and Others, Oxford 1989. Güngör Karauğuz, Hitit Mitolojisi, Çizgi Yayınevi, 2001. Samuel Hooke, Ortadoğu Mitolojisi, İmge Kitabevi, 2002. Samuel Noah Kramer,Tarih Sümerde Başlar, Kabalcı Yayınevi, 2002. Mehmet Ateş, Mitolojiler ve Semboller: Anatanrıça ve Doğurganlık, Milenyum Yayınları, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: Anadolu’nun tarihi coğrafyası 2. Hafta: Anadolu’da kurulan yerel beylikler 3. Hafta: Mezopotamya’nın Tarihi Coğrafyası 4. Hafta: Mezopotamya mitolojisini oluşturan etkenler 5. Hafta: Mezopotamya kültürlerinde destanlar 6. Hafta: Gılgameş Destanı 7. Hafta: Gılgameş Destanı ve Ege’deki benzerleri 8. Hafta: Anadolu’da Neolitik Dönem Yerleşmeleri 9. Hafta: Ara Sınav 10. Hafta: Anadolu’da Neolitik Dönem İnanışları 11. Hafta: Anadolu’da Kalkolitik ve Bronz Çağlarda İnanışlar 12. Hafta: Hititlerde Din 13. Hafta: Hititlerde Mitoloji 14. Hafta: Hititlerde Ölü Gömme Adetleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 5 50 1
23 Proje Sunma 5 50 1
44 Makale Yazma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 5 15 75
23 Proje Sunma 5 15 75
27 Makale Yazma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anadolu’nun tarihi coğrafyası
2 Anadolu’da kurulan yerel beylikler
3 Mezopotamya’nın Tarihi Coğrafyası
4 Mezopotamya mitolojisini oluşturan etkenler
5 Mezopotamya kültürlerinde destanlar
6 Gılgameş Destanı
7 Gılgameş Destanı ve Ege’deki benzerleri
8 Anadolu’da Neolitik Dönem Yerleşmeleri
9 Ara Sınav
10 Anadolu’da Neolitik Dönem İnanışları
11 Anadolu’da Kalkolitik ve Bronz Çağlarda İnanışlar
12 Hititlerde Din
13 Hititlerde Mitoloji
14 Hititlerde Ölü Gömme Adetleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1213405 Ön Asya Mitolojisi hakkında bilgiye sahip olur.
2 1213417 Ön Asya Mitolojisi içerisinde ikonografik unsurlar hakkında detaylı bilgiye ulaşır.
3 1213426 Ön Asya Mitolojisi ile diğer mitolojiler arasında bağlamlar kurarak kültürel gelişimi irdeleme yetisine ulaşır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama