Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK613 Kadim Anadolu Dinleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Arkeoloji alanında yüksek lisans yapan öğrencileri, Anadolu’da ortaya çıkan ve bugün müntesibi bulunmayan dinsel gelenekler hakkında malumat sahibi kılmak ve arkeolojik malzemeyi doğru yorumlarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dinler hakkında genel bilgi sahibi olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi c.1-3, İstanbul: Kabalcı Yay. 2003. Ninian Smart, The Religious Experience of Mankind, New York: Collins, 1977. Jean Bottero, Eski Yakındoğu, Sümer’den Kutsal Kitap’a, Ankara: Dost Kitabevi, 2005. Walter Burkert, İlkçağ Gizem Tapıları, Ankara: İmge Kitabevi, 1999. Georges Dumezil, Mit ve Destan I, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012. Şinasi Gündüz, Anadolu’da Paganizm, Ankara: Ankara Okulu Yay. 2006. Samuel Noah Kramer, Sümer Mitolojisi, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: İlk insanların Büyüsel ve Dinsel Davranışları 2. Hafta: Erken Dönem Anadolu Yerleşim Yerleri ve Tapınaklar: Göbeklitepe 3. Hafta: Neolitik Dinler 4. Hafta: Mezopotamya Dinleri (Sümer, Babil, Akkad vd) 5. Hafta: Mezopotamya Dinleri (Sümer Babil Akkad vd) 6. Hafta: Girit “Minos Dini” (MÖ 5000 -3000) 7. Hafta: Hititlerin ve Hattilerin Dinleri 8. Hafta: Hititlerin ve Hattilerin Dinleri 9. Hafta: Eski Yunan Dini ve Mitolojisi 10. Hafta: Eleusis Mysteriaları 11. Hafta: Dionysos Kültü 12. Hafta: Mitraizm 13. Hafta: Harran Sabiiliği 14. Hafta: Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk insanların Büyüsel ve Dinsel Davranışları
2 Erken Dönem Anadolu Yerleşim Yerleri ve Tapınaklar: Göbeklitepe
3 Neolitik Dinler
4 Mezopotamya Dinleri (Sümer Babil Akkad vd)
5 Mezopotamya Dinleri (Sümer Babil Akkad vd)
6 Girit “Minos Dini” (MÖ 5000 -3000)
7 Hititlerin ve Hattilerin Dinleri
8 Hititlerin ve Hattilerin Dinleri
9 Eski Yunan Dini ve Mitolojisi
10 Eleusis Mysteriaları
11 Dionysos Kültü
12 Mitraizm
13 Harran Sabiiliği
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1213907 Anadolu'da görülmüş olan tüm dinler hakkında bilgi sahibi olur.
2 1213912 Anadolu'da görülmüş olan dinleri mukayese edebilme yetisi oluşur.
3 1213914 Anadolu'da görülmüş dinlerin mitleri ve ritüelleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama