Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK614 Kutsal Mekan Fenomenolojisi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı Arkeoloji alanında yüksek lisans yapan öğrencileri, Kutsal Mekanların dinler için önemini kavramalarını sağlayarak Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan kutsal mekanları doğru yorumlama ve anlama becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cengiz BATUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dinler hakkında genel bilgi sahibi olmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mircea Eliade, Dinler Tarihine Giriş, İstanbul: Kabalcı Yay. 2003. Annemarie Schimmel, Tanrı’nın Yeryüzündeki İşaretleri, İstanbul: Kabakcı Yay., 2004. James L. Cox, Kutsalı İfade Etmek, İstanbul: İz Yayıncılık, 2004. Hikmet Tanyu, Türklerde Taşlarla İlgili İnançlar, Ankara: Elips Kitap, 2007. Ahmet Güç, Dinlerde Mabed ve İbadet, Bursa: Esra Fakülte Kitabevi, 1999.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste kutsal mekanın ne olduğu, nasıl anlaşılması gerektiği, kutsal mekana ilişkin teolojik ve fenomenolojik yaklaşımların neler olduğu inceleme konusu yapılacaktır. 1. Hafta: Kutsal (Sacred) ve Din Dışı (Profan) Kavramları 2. Hafta: Kutsal Zaman ve Kutsal Mekan Kavramları ve Din Fenomenolojisi 3. Hafta: Hierofani ve Kutsalın Tezahürü 4. Hafta: Mekanın Kutsanması ve Kutsal Mekanın İnşası 5. Hafta: Merkez Simgeciliği ve Cennet/Altın Çağ Özlemi 6. Hafta: Kutsal Dağlar ve Taşlar 7. Hafta: Kutsal Bitki, Ağaç (Orman) ve Sular 8. Hafta: Tapınak, Türbe vb. Dinsel Yapılar 9. Hafta: Kutsal Mekanların Dinler için Taşıdığı Önem 10. Hafta: Kutsal Mekanların Fenomenolojik Olarak İncelenmesi 11. Hafta: Kadim ve Güncel Kutsal Mekanların/Merkezlerin Karşılaştırılması 12. Hafta: Kutsal Mekan Ritüel İlişkisinin Gözlemlenmesi 13. Hafta: Kutsal Mekanın Yıkımı 14. Hafta: Genel Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
5 Derse Katılım 1 10 1
14 Gözlem 1 10 1
19 Beyin Fırtınası 1 10 1
27 Makale Yazma 1 50 1
28 Makale Kritik Etme 1 10 1
29 Bireysel Çalışma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 50 1
44 Makale Yazma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kutsal (Sacred) ve Din Dışı (Profan) Kavramları Yok Yok
2 Kutsal Zaman ve Kutsal Mekan Kavramları ve Din Fenomenolojisi Yok Yok
3 Hierofani ve Kutsalın Tezahürü Yok Yok
4 Mekanın Kutsanması ve Kutsal Mekanın İnşası Yok Yok
5 Merkez Simgeciliği ve Cennet/Altın Çağ Özlemi Yok Yok
6 Kutsal Dağlar ve Taşlar Yok Yok
7 Kutsal Bitki, Ağaç (Orman) ve Sular Yok Yok
8 Tapınak, Türbe vb. Dinsel Yapılar Yok Yok
9 Kutsal Mekanların Dinler için Taşıdığı Önem
10 Kutsal Mekanların Fenomenolojik Olarak İncelenmesi
11 Kadim ve Güncel Kutsal Mekanların/Merkezlerin Karşılaştırılması
12 Kutsal Mekan Ritüel İlişkisinin Gözlemlenmesi
13 Kutsal Mekanın Yıkımı
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1435325 Kutsal (Sacred) ve Din Dışı (Profan) Kavramları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
2 1435368 Kutsal Mekan Fenomenolojisi hakkında bilgi sahibi olmakla beraber mukayese yapabilme yetisi kazanır.
3 1435344 Kutsal Mekan ve Varlıklar hakkında bilgi sahibi olur ve bunları yorumlama yetisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek