Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK622 Arkeolojide Figürinler ve Kullanımları 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Arkeolojide küçük buluntuların önemini figürinler açısından kavratmak; buluntuların gruplandırılması ve değerlendirilmesi konusunda bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Malcolm Bell, The Terracottas: Morgantina Studies, Vol. I, Princeton, (1981). Simone Besques, Catalogue Raisonne des Figürines et Reliefs en Terre-Cuite Grecs Etrusques et Romains III, Époques Hellenistique et Romaine Grece et Asie Mineure, Volume I, Paris (1971). N. Breitenstein, Danish National Museum Cataloque of Terracottas, Cypriote, Greek, Etrusco-Italian and Roman, Danish National Museum, Copenhagen (1941). Lucilla Burn-Reynold Higgins, Catalogue of Greek Terracottas in the British Museum, Volume III, The British Museum Press (2001). James Chesterman, Classical Terracotta Figures, London (1974). R. A. Higgins, Catalogue Of The Terracottas in The Depertment of Greek And Roman Antiquities British Museum, Greek: 730- 330 B. C. I-II, London (1954). R. A. Higgins, Greek Terracottas, London (1967). Vassos Karageorghis, The Coroplastic Art Of Ancient Cyprus: V The Cypro-Archaic Period Small Female Figurines, Figurines Moulées, Nicosia (1999). Simone Mollard- Besques, Myrina II: Catalogue Raisonné des Figurines et Reliefs en Tere- Cuite Grecs et Romains, Paris (1963). Jaimee P. Uhlenbrock (Ed.), The Coroplast’s Art Greek Terracottas of the Hellenistic World, New York (1990). F. Winter, Die Typen der Figurlichen Terrakotten I-II, Berlin (1903).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta: Küçük Buluntuların kullanım alanları-terracotta Buluntu Tipleri 2. Hafta: İlk terrakotta örnekler 3. Hafta: Figürinler 4. Hafta: Figürin üretme teknikleri 5. Hafta: Figürinlerin kullanım alanları 6. Hafta: Figürin tipleri 7. Hafta: Figürinlerin yayılım alanları 8. Hafta: Değerlendirme 9. Hafta: Figürinler; giysi-dokuma 10. Hafta: Figürinler-ahşap 11. Hafta: Figürinler-değerli taşlar 12. Hafta: Figürinler-mühürler ve kolyeler 13. Hafta: Figürinler-sikke betimleri 14. Hafta: Küçük Buluntuların kullanım alanları-konteks- Değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küçük Buluntuların kullanım alanları-terracotta Buluntu Tipleri
2 İlk terrakotta örnekler
3 Figürinler
4 Figürin üretme teknikleri
5 Figürinlerin kullanım alanları
6 Figürin tipleri
7 Figürinlerin yayılım alanları
8 Değerlendirme
9 Figürinler; giysi-dokuma
10 Figürinler-ahşap
11 Figürinler-değerli taşlar
12 Figürinler-mühürler ve kolyeler
13 Figürinler-sikke betimleri
14 Küçük Buluntuların kullanım alanları-konteks- Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440104 Terracottanın kullanımı ile ilgili bilgi sahibi olur.
2 1440106 Terracotta figürinler ve bunların işlev ve kullanım alanları ile ilgili bilgi sahibi olur.
3 1440119 Terracotta figürinleri karşılaştırarak değerlendirebilme yetisi kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 5 4 4 5
2 4 5 5 5 4 4 5
3 5 5 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek