Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK625 Urartu Sanatı 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Urartu sanatının en gelişmiş ve özgün dalı olan takıları, küçük buluntuları ve betimleme sanatı açılarından inceleyerek Önasya arkeolojisindeki yeri ve önemini açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barnett, D. Richard-Gökçe, N., “The Find of Urartian Bronzes at Altın Tepe, near Erzincan”, Anatolian Studies, III, 1953, 121-129. Burney, Charles A.-Lang, M., The Peoples of the Hills. Ancient Ararat and Caucasus, London, 1971. Çilingiroğlu, A., Urartu Krallığı. Tarihi ve Sanatı, İzmir, 1997. Emre, Kutlu, “Altıntepe’de Urartu Seramiği”, Belleten, CXXXI, 1969, 279-289. Forbes, T.B., Urartian Architecture BAR International Series 170, Oxford, 1983. Kellner, H. J., Urartu. Ein wiederentdeckter Rivale Assyriens, München, 1976. Kozbe, Gülriz-Çevik, Özlem-Sağlamtimur, Haluk, “Pottery”, Ayanıs I, (Eds.: A. Çilingiroğlu-M. Salvini), Roma, 2001, 85-153. Kroll, Stephann, “Keramik Urartäischer Festungen in Iran”, Archäologische Mitteulungen aus Iran, Ergänzungsband 2, Berlin, 1976a, 1-184. Merhav, R., Urartu – A Metalworking Center in the First Millennium BC (Ed. Merhav), Jerusalem, 1991. Piotrovskii, B.B., The Ancient Civilizations of Urartu, Geneva, 1969. Piotrovskii, B.B., Urartu: The Kingdom of Van and its Art, London, 1967. Poroda, E., The Art of Ancient Iran, New York, 1962. Sevin, V., Yeni Assur Sanati ve Mimarlik, Ankara, 1999. van Loon, Urartian Art, 1966.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersimizin içeriğini, M.Ö. 9.-7. Y.Y.'lar arası Doğu Anadolu'da hüküm sürmüş olan Urartular'ın Takı Sanatı, Fibulalar, Halhallar, Boyunluklar, Pazubentler, İğneler, Bileklikler, Kolyeler, Bilezikler, Broşlar, Küpeler, Yüzükler, çeşitleri ve kullanım amaçları oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar 1. Ders.ppt
2 Urartu Takı Sanatı 2. Ders.ppt
3 Fibulalar ve kullanım amaçları 3. Ders.ppt
4 Halhallar ve boyunluklar 4. Ders.ppt
5 Pazubentler ve kullanım amacı 5. Ders.ppt
6 İğneler 6. Ders.ppt
7 Bileklikler 7. Ders.ppt
8 Değerlendirme 8. Ders.ppt
9 Kolyeler 9. Ders.ppt
10 Bilezikler ve çeşitleri ve kullanım amaçları 10. Ders.ppt
11 Broşlar 11. Ders.ppt
12 Küpeler 12. Ders.ppt
13 Yüzükler 13. Ders.ppt
14 Değerlendirme 14. Ders.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476567 Urartu Sanatında görülen eserler üzerine hakim olarak mukayese edecek seviyeye ulaşır.
2 1476568 Urartu Sanatını diğer medeniyetlerin sanatları ile mukayese edebilme yetisi oluşur.
3 1476569 Urartu Sanatının gelişimi üzerine tartışabilme yeteneği oluşur.
4 1476565 Urartular'ın Fibulaları, Halhalları, Boyunlukları, Pazubentleri, İğneleri ve Bileklikleri hakkında bilgi sahibi olur.
5 1476566 Urartular'ın Kolyeleri, Bilezikleri, Broşlari, Küpeleri, Yüzükleri, çeşitleri ve kullanım amaçları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 5
2 5 5 5 5 5 5 5
3 5 4 5 5 5 5 5
4 5 4 5 5 4 5 5
5 5 5 4 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek