Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, İran Prehistorik döneminden itibaren sırasıyla, Proto-Elam Kültürünü, Elam: Klasik Dönemi, İran Demir Çağını, Manna Devleti, Medler ve Akhamenid İmparatorluğu hakkında detaylı incelemede bulunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cook, J. Manuel, The Persian Empire, London, 1983. Curtis, John, Ancient Persia, Teheran, 1994. Diakanoff, Igor M., “Media”, Cambridge Ancient History I, II, 1985, 36-149. Dittmann, Reinhard, “Problems in The Identification of an Achaemenian and Mauryan Horizon in North-Pakistan”, Archaologische Mitteilungen aus Iran, XVII, 1984, 155-193. Dusinberre, Elspeth R. M., “Satrapal Sardis: Achaemenid Bowls in an Achaemenid Capital”, American Journal of Archaeology, CIII, 1999, 73-102. Gabrielli, Mary, “Fetihlerin Kralı”, ArkeoAtlas, VI, 2007, 102-115. Haerinck, Ernie, “Painted pottery of the ArdabilStyle in Azerbaidjan (Iran)”, Iranica Antiqua, XIII, 1978, 75-91. Helwing, Barbara-Fehmi, H., “İran’da Demir Çağı”, ArkeoAtlas, IV, 2005, 134-143. Knauss, Florian, “Ancient Persia and The Caucasus”, Iranica Antiqua, XLI, 2006, 79-118. Kroll, Stephann, “İran’daki Urartu Şehirleri/Urartian Cities in Iran”, Urartu-Biainili: Doğu’da Değişim/Urartu-Biainili: Transformation in the East, (Haz. K. Köroğlu-E. Konyar), İstanbul, (baskıda). Ksenophon, Anabasis, (Çev. H. Örs), İstanbul, 1962. Magee, P., “The Iranian Iron Age and The Chronology of Settlement in Southeastern Arabia”, Iranica Antiqua, XXXII, 1997, 91-108. Moorey, P. R. S., “Ancient Iran”, University of Oxford, Ashmolean Museum, 1975. Olmstead, Albert T., History of the Persian Empire, Chicago, 1948. Rollinger, Robert, “Med Krallığı-Hayalet İmparatorluk”, ArkeoAtlas, VI, 2007, 8-18. Strabon, Coğrafya (Çev. A. Pekman), İstanbul, 1987. Tekin, Oğuz, “Satraplar Anadolu’su”, ArkeoAtlas, VI, 2007, 62-73. Toteva, Galya D., “On Binlerin Düşü”, ArkeoAtlas, VI, 2007, 36-53. Tuplin, Christopher, “The Administration of the Achaemenid Empire”, (Ed. I. Carradice), Coinage and Administration in the Athenian and Persian Empires, British Archaeological Reports International Series, CCCXLIII, Oxford, 1987, 109-166.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersimizin içeriği, İran coğrafyası, İran Prehistorik dönemi, Proto-Elam Kültürü, Elam: Klasik Dönem, İran Demir Çağı, Manna Devleti, Assur ve Babil Kaynaklarında Medler, Medler, Sosyal ve Politik Örgütlenme işlendikten sonra M.Ö. 550-330 yılları arasında hüküm sürmüş olan Akhamenid İmparatorluğu ve Büyük Kyros'u içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar ve kaynakçalar
2 İran coğrafyası
3 İran Prehistorik dönemi
4 Proto-Elam Kültürünü
5 Elam: Klasik Dönem
6 İran Demir Çağı
7 Manna Devleti
8 Değerlendirme
9 Assur ve Babil Kaynaklarında Medler
10 Medler
11 Sosyal ve Politik Örgütlenme
12 Akhamenid İmparatorluğu
13 Büyük Kyros
14 Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1214669 İran Coğrafyasında gelişmiş olan medeniyetler hakkında bilgi sahibi olur.
2 1214675 İran Coğrafyasında gelişmiş olan medeniyetlerin Anadolu'daki etkileri hakkındaki bilgileri ile tartışabilecek ve mukayese edebilecek seviyeye ulaşır.
3 1212097 İran Prehistorik dönemi, Proto-Elam Kültürü, Elam: Klasik Dönem'i hakkında bilgi sahibi olur.
4 1212108 İran Demir Çağı, Manna Devleti, Assur ve Babil Kaynaklarında Medler hakkında bilgi sahibi olur.
5 1212113 Medler ve Akhamenidler, Sosyal ve Politik Örgütlenmeleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama