Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK627 Anadolu2Da Pers Dönemi 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, İran Prehistorik döneminden itibaren sırasıyla, Proto-Elam Kültürünü, Elam: Klasik Dönemi, İran Demir Çağını, Manna Devleti, Medler ve Akhamenid İmparatorluğu hakkında detaylı incelemede bulunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cook, J. Manuel, The Persian Empire, London, 1983. Curtis, John, Ancient Persia, Teheran, 1994. Diakanoff, Igor M., “Media”, Cambridge Ancient History I, II, 1985, 36-149. Dittmann, Reinhard, “Problems in The Identification of an Achaemenian and Mauryan Horizon in North-Pakistan”, Archaologische Mitteilungen aus Iran, XVII, 1984, 155-193. Dusinberre, Elspeth R. M., “Satrapal Sardis: Achaemenid Bowls in an Achaemenid Capital”, American Journal of Archaeology, CIII, 1999, 73-102. Gabrielli, Mary, “Fetihlerin Kralı”, ArkeoAtlas, VI, 2007, 102-115. Haerinck, Ernie, “Painted pottery of the ArdabilStyle in Azerbaidjan (Iran)”, Iranica Antiqua, XIII, 1978, 75-91. Helwing, Barbara-Fehmi, H., “İran’da Demir Çağı”, ArkeoAtlas, IV, 2005, 134-143. Knauss, Florian, “Ancient Persia and The Caucasus”, Iranica Antiqua, XLI, 2006, 79-118. Kroll, Stephann, “İran’daki Urartu Şehirleri/Urartian Cities in Iran”, Urartu-Biainili: Doğu’da Değişim/Urartu-Biainili: Transformation in the East, (Haz. K. Köroğlu-E. Konyar), İstanbul, (baskıda). Ksenophon, Anabasis, (Çev. H. Örs), İstanbul, 1962. Magee, P., “The Iranian Iron Age and The Chronology of Settlement in Southeastern Arabia”, Iranica Antiqua, XXXII, 1997, 91-108. Moorey, P. R. S., “Ancient Iran”, University of Oxford, Ashmolean Museum, 1975. Olmstead, Albert T., History of the Persian Empire, Chicago, 1948. Rollinger, Robert, “Med Krallığı-Hayalet İmparatorluk”, ArkeoAtlas, VI, 2007, 8-18. Strabon, Coğrafya (Çev. A. Pekman), İstanbul, 1987. Tekin, Oğuz, “Satraplar Anadolu’su”, ArkeoAtlas, VI, 2007, 62-73. Toteva, Galya D., “On Binlerin Düşü”, ArkeoAtlas, VI, 2007, 36-53. Tuplin, Christopher, “The Administration of the Achaemenid Empire”, (Ed. I. Carradice), Coinage and Administration in the Athenian and Persian Empires, British Archaeological Reports International Series, CCCXLIII, Oxford, 1987, 109-166.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersimizin içeriği, İran coğrafyası, İran Prehistorik dönemi, Proto-Elam Kültürü, Elam: Klasik Dönem, İran Demir Çağı, Manna Devleti, Assur ve Babil Kaynaklarında Medler, Medler, Sosyal ve Politik Örgütlenme işlendikten sonra M.Ö. 550-330 yılları arasında hüküm sürmüş olan Akhamenid İmparatorluğu ve Büyük Kyros'u içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar ve kaynakçalar 1. Ders.ppt
2 İran coğrafyası 2. Ders.ppt
3 İran Prehistorik dönemi 3. Ders.ppt
4 Proto-Elam Kültürünü 4. Ders.ppt
5 Elam: Klasik Dönem 5. Ders.ppt
6 İran Demir Çağı 6. Ders.ppt
7 Manna Devleti 7. Ders.ppt
8 Değerlendirme 8. Ders.ppt
9 Assur ve Babil Kaynaklarında Medler 9. Ders.ppt
10 Medler 10. Ders.ppt
11 Sosyal ve Politik Örgütlenme 11. Ders.ppt
12 Akhamenid İmparatorluğu 12. Ders.ppt
13 Büyük Kyros 13. Ders.ppt
14 Değerlendirme 14. Ders.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440317 İran Coğrafyasında gelişmiş olan medeniyetler hakkında bilgi sahibi olur.
2 1440322 İran Coğrafyasında gelişmiş olan medeniyetlerin Anadolu'daki etkileri hakkındaki bilgileri ile tartışabilecek ve mukayese edebilecek seviyeye ulaşır.
3 1437960 İran Prehistorik dönemi, Proto-Elam Kültürü, Elam: Klasik Dönem'i hakkında bilgi sahibi olur.
4 1437970 İran Demir Çağı, Manna Devleti, Assur ve Babil Kaynaklarında Medler hakkında bilgi sahibi olur.
5 1437974 Medler ve Akhamenidler, Sosyal ve Politik Örgütlenmeleri hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 4 5 5
2 5 4 5 5 5 5 5
3 5 4 4 4 5 4 5
4 5 5 5 5 5 4 4
5 5 5 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek