Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK628 Urartu Ölü Gömme Adetleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Urartular’ın, Urartu ölü gömme ile ilgili ritüelleri; ölünün mezara taşınması, gömme merasimi, kurban töreni, ölü yemeği, sıvı libasyon merasimi ve ölü armağanlarından yola çıkarak Urartu’nun ölü gömme adetlerini değerlendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Barnett, R. D., “The Urartian Cemetry at Igdyr”, Anatolian Studies, XIII, 1963, 153-198. Belli, O.-Konyar, E.,“Van-Yoncatepe Kalesi ve Nekropolü Kazıları”, Türkiye Arkeolojisi ve İstanbul Üniversitesi 1932-1999, (Haz.: O. Belli), Ankara, 2000, 181-190. Çevik, N.,“Hayat Ağacı’nın Urartu kült törenlerindeki yeri ve kullanım biçimi”, Anadolu Araştırmaları, XV, 1999, 335-367. Çevik, N., Urartu Kaya Mezarları ve Ölü Gömme Gelenekleri, Ankara, 2000. Çilingiroğlu, A., “Urartu’da Tapınma ve Tapınma Yerleri”, Light on Top of the Black Hill Studies Presented to Halet Çambel/Karatepe’deki Işık Halet Çambel’e Sunulan Yazılar, (Der./Ed. G. Arsebük- M. Mellink- W. Shircmer), İstanbul, 1998, 229-239. Çilingiroğlu, A., “Urartu Dini”, Urartu-Biainili: Doğu’da Değişim/Urartu-Biainili: Transformation in the East, (Haz. K. Köroğlu-E. Konyar), İstanbul. Derin, Z., “The Urartian Cremation Jars in Van and Elazığ Museum”, (Ed. A. Çilingiroğlu-D. French), Anatolian Iron Ages, 3, Ankara, 1994, 49 v.d. Derin, Z., “Van Müzesi’nden Bir Grup Tunç Mobilya Aksamı ve Bunların Urartu Gömü Geleneği İle İlişkisi”, Arkeoloji Dergisi, IV, İzmir, 1995, 140-146. Huff, D., “Das grab von Doğubayazıt. Seine Stellung unter den urartäischen und iranischen felsgräbern”, Türk Tarih Kongresi, X, Kongreye Sunulan Bildiriler, I, Ankara, 1990, 87-95. Öğün, B., “Urartu Halk Mezarları”, Cumhuriyet’in 50. Yıldönümü Anma Kitabı, 1974, 443-469. Özgüç, T., Altıntepe II. Mezarlar, Depo Binası ve Fil Dişi Eserler, Ankara, 1969. Sevin, V.-Özfırat, A-Kavaklı, E., “1997-98 Van/Altıntepe Urartu Nekropolü Kazıları”, Kazı Sonuçları Toplantısı, XXI-1, Ankara, 1999, 421-425. Yiğitpaşa, D., “Urartu Ölü Gömme Gelenekleri ve Ölümle İlgili Ritüeller”, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, XXV, 2010, 177-202. Yiğitpaşa, D., “Van/Altıntepe Urartu Nekropolü Sunu Kapları”, Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, XXVI, 2011, 111-153.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

M.Ö. 13. Y.Y.'lardan sonra Doğu Anadolu'da yaşayan Uruatri ve Nairi Beylikleri’nde Ölü Gömme, Ölünün mezara taşınması, Gömü merasimi, Ölü yemeği, Kurban töreni, Sıvı libasyon merasimi, İnhumasyon ve kremasyon, Urneler (Ölü çömlekleri) ve üzerindeki deliklerin anlamları, Mühürler, steller, duvar resimleri ve tunç levhalar üzerinde betimlenen sahnelerde ölü yemeği, Kral ve yönetici mezarları, Halkın toplumsal düzeyine koşut olarak mezarlar ve gömüler dersin içeriğini oluşturur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 3 42
34 Okuma 14 1 14
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi, kurallar ve kaynakçalar 1. Ders.ppt
2 Uruatri ve Nairi Beylikleri’nde Ölü Gömme 2. Ders.ppt
3 Ölünün mezara taşınması 3. Ders.ppt
4 Gömü merasimi 4. Ders.ppt
5 Ölü yemeği 5. Ders.ppt
6 Kurban töreni 6. Ders.ppt
7 Sıvı libasyon merasimi 7. Ders.ppt
8 Değerlendirme 8. Ders.ppt
9 İnhumasyon ve kremasyon 9. Ders.ppt
10 Urneler (Ölü çömlekleri) ve üzerindeki deliklerin anlamları 10. Ders.ppt
11 Mühürler, steller, duvar resimleri ve tunç levhalar üzerinde betimlenen sahnelerde ölü yemeği 11. Ders.ppt
12 Kral ve yönetici mezarları 12. Ders.ppt
13 Halkın toplumsal düzeyine koşut olarak mezarlar ve gömüler 13. Ders.ppt
14 Değerlendirme 14. Ders.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440501 Urartu ölü gömme gelenekleri hakkında bilgi sahibi olur.
2 1440534 Urartu ölü gömme geleneklerinde görülen tören, ritüel ve diğer adetleri konusunda hakimiyet kazanır.
3 1440544 Urartu ölü gömme geleneklerini mukayese ederek değerlendirebilecek beceriye sahip olur.
4 1438039 Uruatri ve Nairi Beylikleri’nde Ölü Gömme, Ölünün mezara taşınması, Gömü merasimi ve Ölü yemeği hakkında bilgi sahibi olur.
5 1438043 İnhumasyon, Kremasyon, Urneler, Kral, yönetici ve halk mezarları ve gömüler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek