Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK635 Roma Koloni Kentleri Sikke İkonografisi 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Roma İmparatorluğu Dönemi’nde basılan kolonizasyon sikkeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmak ve yorum yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Axel Filges, Die Prägungen der römischen Kolonien in Kleinasien, 2015. SALMON, E. T. 1955, “Roman Expansion and Roman Colonization in Italy”, Phoenix, 9, 2, 63-75. WATKINS, T.H. 1983, “Coloniae and Ius Italicum in Early Empire”, The Classical Journal, 78/4: 319-336. KATSARI, C. ve MITCHELL, S. 2008, “The Roman Colonies Of Greece And Asia Minor, Questions Of State and Civic Identity”, Athenaum, 96/1: 219-247. Kornemann, E., “Coloniae”, RE Supplement 4, C. 1, 1900, 511- 588. Zahrnt, M., “Vermeintliche Kolonien des Kaisers Hadrian”, ZPE 71, 1988, 229-249.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Roma koloni sikkelerinin kökeni, tipolojisi ve gelişimi hakkında bilgi edinilecek. Roma Kolonizasyon Dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutları ve bunların sikkeler üzerine yansıması hakkında bilgiler içerir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 3 15
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 4 5 20
28 Makale Kritik Etme 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Roma Numismatiği Araştırmaları Yöntemleri ve Kaynakça
2 Roma Numismatiğinin Teknik Terimleri
3 Roma Kolonizasyon Dönemi Sikkeleri: Giriş
4 Roma Kolonizasyon Dönemi Sikke Basımı
5 Roma Kolonizasyon Dönemi Sikkeleri: Ön Yüz Lejandları
6 Roma Kolonizasyon Dönemi Sikkeleri: Arka Yüz Lejantları
7 Roma Kolonizasyon Dönemi Sikkeleri: Tipler
8 Ara Sınav
9 Roma Kolonizasyon Dönemi Sikkeleri: Ön Yüz Tipleri
10 Roma Kolonizasyon Dönemi Sikkeleri: Arka Yüz Tipleri
11 Roma Kolonizasyon Dönemi Sikkeleri: Arka Yüz Tipleri
12 Thrakia-Makedonia Bölgesindeki Roma Koloni Kentleri Sikkeleri
13 Anadoludaki Roma Koloni Kentleri Sikkeleri I
14 Anadoludaki Roma Koloni Kentleri Sikkeleri II

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278527 Nümismatik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
2 1278528 Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi sikkelerinin benzerlik ve farklılıklarını örneklerle açıklar.
3 1278529 Roma Kolonizasyon Dönemi sikke birimleri ve üzerinde yer alan tasvirlerden dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal durumunu tartışır.
4 1278530 Roma Kolonizasyon sikkelerini; dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirebilecektir.
5 1278531 Kolonizasyon Döneminin sosyo-kültürel yapısının sikkeler üzerine etkisini sorgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama