Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK636 Geç Antik Çağ Numismatiği 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin Geç Roma ve Bizans İmparatorluğu’nun, birçok sikke bastığı ve büyük önem verdiği coğrafyalardan biri olan Anadolu’da Geç Antik Çağ’da basılan imparatorluk sikkeleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmalarını ve yorum yapabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Oğuz Tekin, Bizans Sikkeleri, 1994; Oğuz Tekin, Grek ve Roma Sikkeleri, 1992; Vedat Keleş, Erzurum Arkeoloji Müzesi Roma Sikkeleri, 2009; Ceren Ünal, Bizans Sikkelerinde Kutsal Kişi Tasvirleri, 2015. Sayles, G. W., Ancient Coin Collecting V The Romaion/Byzantine Culture, United States of America, 1998. *Metcalf, W.E., “Early Anonymous Folles From Antioch And The Chronology Of Class A”, ANSMN 21(1976), s.109-128. *Karwiese, S., Antik Nümizmatiğe Giriş, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1995. Galavaris, G. P., “The Symbolism of the Imperial Costume as Displayed on Byzantine Coins”, ANSMN VIII (1958), 99-117.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Geç Antik Çağ Nümismatiği; dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 3 15
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 4 5 20
28 Makale Kritik Etme 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Geç Antik Çağ Numismatiğine Giriş 1. hafta.pdf
2 Sikkeler Işığında Geç Antik Çağ Tarihi 2. hafta.pdf
3 Geç Antik Çağ Numismatiği Araştırmaları Yöntemleri 3. hafta.pdf
4 Geç Antik Çağ Numismatiği İle İlgili Terimler 4. hafta.pdf
5 Geç Antik Çağ Sikkeleri: Sikke Metali 5. hafta.pdf
6 Anastasius Sikke Reformu 6. hafta.pdf
7 Geç Antik Çağ Sikkeleri: Birimleri 7. hafta.pdf
8 Ara Sınav 8. hafta.pdf
9 Geç Antik Çağ Sikkeleri: Tipler 9. hafta.pdf
10 Geç Antik Çağ Sikkeleri: Lejandlar I 10. hafta.pdf
11 Geç Antik Çağ Sikkeleri: Lejandlar II 11. hafta.pdf
12 Geç Antik Çağ Sikkeleri: Darphaneler I 12. hafta.pdf
13 Geç Antik Çağ Sikkeleri: Darphaneler II 13. hafta.pdf
14 Geç Antik Çağ Sikkeleri: Sikke & Sanat 14. hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278506 Nümismatik ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir
2 1278507 Arkaik Dönem, Klasik Dönem, Hellenistik Dönem, Roma Dönemi sikkelerinin benzerlik ve farklılıklarını örneklerle açıklar
3 1278508 Sikkenin birimi ve üzerinde yer alan tasvirlerden dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal durumunu tartışır.
4 1278509 Geç Antik Çağ Nümismatiğini dönemin siyasal, sosyal, dini, ekonomik ve sanatsal boyutlarının tümünü göz önünde bulundurarak değerlendirebilecektir.
5 1278510 Dönemin sosyo-kültürel yapısının sikkeler üzerine etkisini sorgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70837 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 70838 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 70839 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 70840 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 70841 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 70842 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 70843 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 5 4
2 4 3 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 5 3
4 5 4 5 4 4 5 4
5 4 5 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek