Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK637 Antik Çağ’da Sosyal Yaşam 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Antik Yunan ve Roma Dönemi’nde sosyal yaşamı araştırmayı amaçlar. Arkeoloji ile bağlantılı antropoloji ve sosyoloji gibi disiplinlerle ortak çalışma yapma becerisine sahip olmayı, Hellen ve Roma Dönemlerindeki ekonomiyi incelemeyi ve Antik Çağ’da din, kültler, yemek kültürü, evlilik gibi konularda bilgi sahibi olmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

M. I. Fınley, Antik Çağ Ekonomisi, İstanbul, 2007. İ. Delemen, Antik Dönemde Beslenme, İstanbul, 2001. A. Dalby, S. Grainger, Antik Çağ Yemekleri ve Yemek Kültürü, İstanbul, 2001. H. I. Deighton, Eski Atina Yaşantısında Bir Gün, İstanbul, 2000 (çev. H. Kökten Ersoy) İ. Fazlıoğlu, Eski Çağda Dokuma, İstanbul, 1997. Önerilen Kaynaklar: I. Jenkins, Yazılı Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Antik Devirde Çocuk Eğitimi, İstanbul, 1988 (Çev. H. Malay). A. Özdizbay, Eski Yunan’da Tarım, İstanbul, 2004. Hilary J. Deighton, Eski Roma Yaşantısında Bir Gün, 1995 (Çeviren: Hande Kökten Ersoy, İstanbul, 1999). H. Demircioğlu, Roma Tarihi. I. Cilt, Ankara, 1987. Hesiodos Eseri ve Kaynakları, Ankara, 1977 (Çev. S. Eyüboğlu, A. Erhat). A.M.Mansel, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara, 1963. O. Akşit, Roma İmparatorluk Tarihi, İstanbul, 1985. M. Wheeler, Roma Sanatı ve Mimarlığı, London, 1997 (Çeviren: Z. K. Erden, İstanbul, 2004).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antik Yunan’da beslenme, eğitim, kadının statüsü, dokuma, giyim, aydınlatma, meslekler, çocuk eğitimi, evler ve spor gibi konular detaylı olarak değerlendirilecektir. Antik Roma’da yemek kültürü, mobilyalar, giysiler, takılar, kadın, evlilik, kölelik, gladyatörleriler gibi konular kapsamlı olarak ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 3 15
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 4 5 20
28 Makale Kritik Etme 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, kapsamı ve önemi.
2 Hellen sözcüğünün etimolojisi ve Hellen toplumunun etnik kimliği
3 Hellen ve Roma toplumunun sosyal yapılanması. Yönetim ve yasalar
4 Hellen ve Roma toplumunda eğitim
5 Hellen ve Roma toplumunda beslenme ve sağlık
6 Kültürel Gelişim
7 Kent ve Kırsal kesim Yaşamı
8 Ara Sınav
9 Sosyo-ekonomik yaşam
10 Sosyal Aktivite Symposion (Eğlence) ve diğer
11 Sosyal Aktivite -Spor
12 Ekonomik Faaliyetler
13 Dokumacılık-Marangozluk
14 Kemik Endüstrisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278501 Hellen ve Roma toplumunun kökenini ve sosyal yapısını tanıyabilme
2 1278502 Hellen ve Roma toplumunun sosyal yapısı ile bugünkü sosyal yapıyı karşılaştırabilme
3 1278503 Hellen ve Roma toplumunun kültürel yapısını kavrayabilme
4 1278504 Hellen ve Roma toplumunun sosyo-kültürel yapısındaki etkilenmeleri analiz edebilme
5 1278505 Tarih, coğrafya, sosyoloji, ekonomi, antropoloji, mimari vb. farklı bilimsel disiplinlerin verilerini Arkeoloji bilimi sorunlarını çözmede kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama