Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ARK638 Klasik Arkeolojide Yayın Eleştirileri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Klasik Arkeoloji alanında yapılan yayınları arkeolojik ve bilimsel metotlar çerçevesinde inceleyerek Arkeolojide bilimsel makale yazmayı öğretmek amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kasım OYARÇİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klasik Arkeoloji alanında yapılan yayınların öğrenilmesi, tanıtılması, incelenmesi, yorumlanması ve eleştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 5 3 15
11 Soru-Yanıt 14 3 42
27 Makale Yazma 4 5 20
28 Makale Kritik Etme 3 3 9
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Arkeolojik malzemelerin klasik inceleme yöntemleri ışığında irdelenmesi. 1. hafta.pdf
2 Konularla ilgili sunum 2. hafta.pdf
3 Konularla ilgili sunum 3. hafta.pdf
4 Seçilen Yayının Tanıtılması 4. hafta.pdf
5 Seçilen Yayının Tanıtılması 5. hafta.pdf
6 Seçilen Yayının Yorumlanması 6. hafta.pdf
7 Seçilen Yayının Yorumlanması 7. hafta.pdf
8 Ara Sınav 8. hafta.pdf
9 Seçilen Yayının İncelenmesi 9. hafta.pdf
10 Seçilen Yayının İncelenmesi 10. hafta.pdf
11 Seçilen Yayının Eleştirilmesi 11. hafta.pdf
12 Seçilen Yayının Eleştirilmesi
13 Seçilen Yayının Eleştirilmesi
14 Seçilen Yayının Eleştirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278512 Heykeltraşlık, mimari, seramik ve sikkeleri bilimsel yöntemler ışığında tanımlayabilir.
2 1278513 Heykeltraşlık, mimari, seramik ve sikkeleri bilimsel yöntemler ışığında yorumlayabilir.
3 1278514 Yayınları inceleyebilir.
4 1278515 Yayınlar hakkında eleştirel düşünebilir.
5 1278516 Alanıyla ilgili bilimsel makale yazabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70837 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 70838 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 70839 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 70840 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 70841 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 70842 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 70843 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 4 4
2 4 4 4 4 5 4 4
3 4 4 4 4 4 5 5
4 5 5 4 4 5 5 4
5 5 5 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek