Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
END104 Bilgisayar Destekli Teknik Çizim 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, mühendislik eğitimi alan öğrencilere teknik resim çizimlerini hazırlama, okuma, ölçülendirme becerisi kazandırmak, teknik resimler üzerinde ölçülendirme, standart makina elemanlarını çizebilme becerisi kazandırmak ve bu uygulamaları bilgisayar imkanları ile gerçekleştirebilme becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Fatih Yapıcı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Teknik Elemanlar için Temel Teknik Çizim, Kemal Varol, Literatür Yayınları. • Autocad.ı

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mühendislik ve teknik resim, çizgi ve teknik yazı özellikleri, ölçülendirme esasları, izdüşüm ve görünüşler, kesit görünüşleri, bilgisayar destekli model oluşturulması, 2B teknik çizim dosyasının oluşturulması ve ölçülendirme, montaj dosyasının ve montaj resminin oluşturulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 3 3
4 Quiz 4 2 8
5 Derse Katılım 13 5 65
6 Uygulama/Pratik 7 3 21
54 Ev Ödevi 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çizim programının tanıtılması, çizim ekranın tanıtılması Bil. Des. Tek. Çizim.1.pdf
2 Koordinatların, ilgili seçeneklerin, katmanların, tasarım gereçleri Bil. Des. Tek. Çizim.2.pdf
3 Temel çizim komutları (line, polyline..vb.) Bil. Des. Tek. Çizim.3.pdf
4 Uygulama Bil. Des. Tek. Çizim.4.pdf
5 Düzeltme komutları (taşı, kopyala, silme, çoğaltma ..vb.) Bil. Des. Tek. Çizim.5.pdf
6 Uygulama Bil. Des. Tek. Çizim.6.pdf
7 3B Çizim elemanları Bil. Des. Tek. Çizim.7.pdf
8 Uygulama Bil. Des. Tek. Çizim.8.pdf
9 ölçülendirme ve Işık ayarları Bil. Des. Tek. Çizim.9.pdf
10 Ara Sınav Bil. Des. Tek. Çizim.10.pdf
11 Malzeme atama ve Render alma Bil. Des. Tek. Çizim.11.pdf
12 Uygulama Bil. Des. Tek. Çizim.12.pdf
13 Ayarlar, Çıktı ayarları Bil. Des. Tek. Çizim.13.pdf
14 Uygulama Bil. Des. Tek. Çizim.14.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1456946 Teknik yazı ve çizgi standartlarını bilir ve kullanır. Teknik resim dosyası oluşturur, kesit alır ve ölçülendirme yapar.
2 1456947 İzdüşüm görünüşlerini çizer ve ölçülendirir.
3 1456948 Bilgisayar CAD yazılımı ile 2B çizim yapar ve 3B katı modeli oluşturur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77855 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77856 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77857 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77858 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 77859 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, ver, toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 77860 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77861 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
8 77862 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
9 77865 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77863 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 77864 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 4 1 3 3 2 2 2 2
2 3 3 4 4 2 3 4 4 3 1 2
3 2 3 4 5 2 3 3 3 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek