Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB102 Kimya II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerde kimyanın temel kavram ve prensiplerine ilişkin sağlam bir temel oluşturmak, kimyanın günlük yaşantımızda önemli bir rol oynadığını örneklerle göstererek öğrencilere kimyayı sevdirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Gediz UĞUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern Üniversite Kimyası C.E. MORTIMER II. Cilt, Temel Kimya P. ATKINS, L. JONES Genel Kimya 2 İlkeler ve Modern Uygulamalar, Petrucci - Herring - Madura - Bissonnette, Çev. Prof. Dr. Tahsin Uyar , Prof. Dr. Serpil Aksoy, Doç. Dr. Recai İnam , PALME YAYINCILIK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrokimya, kimyasal kinetik, Kimyasal denge, kimyasal termodinamik, asitler ve bazlar-İyonik dengeler, zayıf elektrolitler, tamponlar, çözünürlük çarpımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
54 Ev Ödevi 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal Tepkimelerin Denkleştirilmesi 9 Kimyasal tepkiemelrin denkleştirilmesi.pdf
2 Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi
3 Çözelltiler 10 Çözeltiler.pdf
4 Çözeltiler
5 Kimyasal Kinetik 11 Kimyasal kinetik.pdf
6 Kimyasal Kinetik
7 Kimyasal Denge 12 Kimyasal denge.pdf
8 Kimyasal Denge
9 Kimyasal Termodinamik 13 Kimyasal termodinamik.pdf
10 Arasınav
11 Kimyasal Termodinamik
12 Asitler ve Bazlar 14 Asitler ve Bazlar.pdf
13 Asitler ve Bazlar
14 İyonik Dengeler I - II 15 İyonik dengeler I.pdf
16 İyonik dengelerII.pdf
15 Elektrokimya 17 Elektrokimya.pdf
16 Final Sınavları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
81299 1434953 Kimyanın elektrik enerjisi ve kimyasal enerji dönüşümleri ile ilgili elektrokimya alanında bilgi sahibi olma, redoks reaksiyonlarını yorumlayabilme, basit elektrolitik süreçlerle elektrolizin nicel yönünü tartışabilme.
81300 1434956 Kimyasal kinetik, reaksiyon hızı ve kimyasal denge kavramlarını tanımlayabilme.
81302 1435053 Değişik denge reaksiyonlarını, denge sabitinin anlamını ve hız sabitiyle ilişkisini bilme.
81303 1435096 Kimyasal reaksiyonları yönlendiren termodinamik yasaları bilme ve bir reaksiyonun gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini tahmin edebilme.
81306 1435133 Asitler ve bazları tanımlayabilme, asit kuvveti ile moleküler yapı arasındaki ilişkiyi kurabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
81299 5 5 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2
81300 5 5 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2
81302 5 5 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2
81303 5 5 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2
81306 5 5 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek