Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBM401 Malzeme Seçim ve Tasarımı 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Malzeme seçiminde dikkate alınacak faktörlerin öğrenilmesi Uygulamalarda kullanılan malzemeler hakkında genel bilgi Malzeme özellik kartlarını tanıtma Malzeme seçme stratejilerini öğrenme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Mert Döleker

Ön Koşul Dersleri

Malzeme Bilimi 1

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Asby, M.F. and Jones, D.R.H. (1996) Engineering Materials 1, and Introduction to their properties and applications, 2. edition, Permagon Press, Oxford, U.K. F. Fındık (2018), Malzeme ve Tasarım, 3. baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara. J. F. Shackelford (2016), Introduction to materials science for engineers. Pearson. Callister Jr, W. D., & Rethwisch, D. G. (2015). Callister's Materials Science and Engineering. John Wiley & Sons. İ.Ay, Tasarım ve Malzeme Seçimi Ders Notları, Balıkesir Üniversitesi. D. Dışpınar, Malzeme Seçimi ve Tasarımı Ders Notları, İstanbul Üniversitesi. M. Demirkol, Mühendislik Malzemeler ve İmalat Teknolojisi Ders Notları, İ.T.Ü. G. Göller, Ö. Keleş, İ. Akın, Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Ders Notları, İ.T.Ü.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Malzeme seçimi önemi; Malzeme seçimi-tasarım ilişkisi; Malzeme seçiminde dikkate alınacak faktörler; Tasarım; Tasarım türleri; Mühendislik malzemeleri ; Malzeme özellik kartları; Örnek malzeme özellik kartları ; Malzeme seçme stratejisi; Klasik malzeme seçme yöntemi; Prof. Ashby malzeme seçme yöntemi; AHP ile malzeme seçim yöntemi, malzeme seçimi uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Birimler, tasarım ve malzeme seçimine giriş hafta1.pptx
2 Malzeme seçiminin önemi ve malzemeler hafta2.pptx
3 Malzeme seçimi adımları hafta3.pptx
4 Malzeme seçiminde Mekanik özellikler hafta4.pptx
5 Malzeme seçiminde Mekanik özellikler hafta5.pptx
6 Malzemelerin termal, elektrik, optik, çevresel özellikleri hafta6.pptx
7 Malzemelerde korozyon ve aşınma hafta7-1. vize.pptx
8 Malzeme seçim kartları hafta8.pptx
9 Ara Sınav hafta9.pptx
10 Malzeme seçim kartları hafta10.pptx
11 Malzeme seçiminde yazılım programı kullanımı hafta11-2. vize.pptx
12 Malzeme seçiminde AHP yaklaşımı hafta12.pptx
13 Malzeme seçimi için örnek uygulamalar hafta13.pptx
14 Malzeme seçimi için örnek uygulamalar hafta14-final.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1558732 Malzeme Seçimi Grafiklerinin Anlaşılması
2 1558733 Malzeme Seçiminin Anlaşılması
3 1558734 Malzemelerin Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Anlaşılması
4 1558735 Malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken özelliklerin anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71885 Fen Bilimleri, matematik ve malzeme bilimi konularında yeterli alt yapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanabilme.
2 71886 Malzeme ile ilgili problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama.
3 71887 Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama.
4 71888 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5 71889 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71890 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveninin kazanılması.
7 71891 Bağımsız davranma, insiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi.
8 71892 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi.
9 71893 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
10 71894 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi.
11 71895 Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
12 71896 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
13 71897 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak.
14 71898 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi
15 71899 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi, bilişim teknolojilerini kullanma becerisi.
16 71900 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17 71905 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir
18 71909 Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır,
19 71908 Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır, sorumluluk alır
20 71901 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
21 71904 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir,
22 71903 - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır; bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) etkin biçimde kullanır,
23 71902 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır
24 71907 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
25 71906 Proje yönetir, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç sahibidir; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarının a farkındadır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 1 1 1
2 2 3 2 1 1
3 2 2 2 1 1
4 2 3 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek