Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ603 Bilişsel Nöropsikoloji 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Beyin-davranış arasındaki temel ilişkiyi incelemeyi amaçlayan bu ders kapsamında bilişsel psikoloji ve nöropsikolojinin örtüşen alanları ele alınacaktır. Bu amaç doğrultusunda ders, bilişsel işlevlerin nöral temellerinin yoğun bir şekilde tartışılmasının yanı sıra bilişsel nöropsikolojide kullanılan teknikleri ve sinir sisteminin organizasyonunu kısaca tanıtmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Murat KURT

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Beaumont, J.G. (2008). Introduction to Neuropsychology. New York: The Guilford Press. 2. Devinsky, O. and D’Esposito, M. (2004). Neurology of Cognitive and Behavioral Disorders. New York: Oxford University Press. 3. Eysenck, M.W. (2001). Principles of Cognitive Psychology, (2nd Ed). Hove and New York: Psychology Press. 4. Kolb, B. and Whishaw, I.Q. (2008). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th Ed.). New York: W.H. Freeman and Company 5. Sternberg, R.J. (2009). Cognitive Psychology (5th Ed). Belmont, USA: Wadsworth.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bilişsel nöropsikoloji dersi kapsamında bilişsel süreçler ve bu süreçlere aracılık eden nöral mekanizmalar ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nöropsikolojinin temelleri I
2 Nöropsikolojinin Temelleri II
3 Nöropsikolojide yöntemler I
4 Nöropsikolojide Yöntemler II
5 Nöroanatomi: Sinir sisteminin organizasyonu
6 Serebral asimetri ve Ayrık beyin
7 Ara Sınav
8 Motor kontrol
9 Nesne tanıma
10 Uzaysal süreçler
11 Dikkat I
12 Dikkat II
13 Bellek
14 Yönetici işlevler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254006 Bilişsel süreçlere eşlik eden nöroanatomik yapıları tanımlar.
2 1254007 Bilişsel nöropsikolojide kullanılan yöntem ve teknikleri tanımlar.
3 1254008 Bilişsel nöropsikoloji alanındaki güncel araştırmaları takip eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 5 4 2 4 5 4 4
3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek