Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ606 Sosyolojik Sosyal Psikolojinin Temelleri 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, sosyal psikoloji problemlerini ve sosyal psikoloji teorilerini anlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bozkurt Koç

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Arkonaç,S,A,. (2001). Sosyal Psikoloji, Alfa Yayınları, İstanbul. Silah M. (2005). Sosyal Psikoloji, Seçkin Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Dersin içeriği diğer insanların etkileriyle biçimlenen insan davranışını, kişiler arası ilişkileri incelemek, temel sosyal psikoloji kuramlarını tanıtmak, öğrencilerin bu temel kuramlar ışığında günlük yaşama bunların yansımalarını yakalama ve uygulamaya yansıtma becerilerini geliştirmektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyal psikoloji kavramı
2 Sosyal Psikolojide Temel Yöntemler
3 Tutumların Gelişmesi ve Kalıplaşması
4 Tutum Değişimi
5 Tutarlılık Kuramları
6 Bilişsel Çelişki ve Tutumlar
7 Ara Sınav
8 Sosyal etki
9 Uyma Davranışı
10 Uyma Davranışını Etkileyen Ortamsal Etkenler
11 Uyma Davranışını Etkileyen Kişisel Etkenler
12 Uyma Davranışını Etkileyen Kültürel Etkenler
13 Akademik Okuma
14 Akademik Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294019 İzlenim oluşturma sürecini açıklayabilecektir
2 1294020 Şemaların önemini tartışabilecektir.
3 1294021 Sosyal etki ve sosyal gücü tartışabilecektir.
4 1294022 Tutum ve tutum değişimini tartışabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1
2 5 3
3 3 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek