Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ611 İleitişim Psikolojisinde Seçme Konular 927003 1 1 8

Dersin Amacı

İletişim psikolojisindeki gerek temel gerekse güncel kuram ve konuların ayrıntılı bir şekilde karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. İletişim psikolojinin temel konuları çerçevesinde öne çıkan konu ve araştırmalar ayrıntılı bir şekilde incelenir, kuram ve araştırma sonuçları güncel problemlerle ilişkilendirilir. Toplumsal, kültürel ve kültürelerarası yaşamdaki olay, olgu ve durumların iletişim psikoloji perspektifinden değerlendirilebilmesi, etkili iletişim ve iletişim çatışmalarıyla ilgili farkındalığın geliştirilmesi amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bozkurt KOÇ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dökmen, Ü. (1997). İletişim Çatışmaları ve Empati (5. Baskı). İstanbul: Sistem. Yazıcı, İ. (1997). Kitle iletişiminde imaj: kuramsal bir yaklaşım. İstanbul: Bilim. Güngör, N. (2011). İletişim: Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal. Genel İletişim. (2009). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Etkili İletişim. (2010). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Cüceloğlu, D. (2003). İletişim Donanımları (15. Basım). İstanbul: Remzi. Kılıçaslan, E. (2011). İletişim Kurma Becerileri. İstanbul: Kriter. Navarro, J. & Karlins, M. (2012). Beden Dili (6. Basım). Taylan Taftaf (Çev.). İstanbul: Alfa. Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2009). Bedenin Dili (44. Basım). İstanbul: Remzi. Doğan, R. İ. (2010). Bedenin Dili (2. Basım). İstanbul: Sistem. Cüceloğlu, D. (2011). Yeniden İnsan İnsana (43. Basım). İstanbul: Remzi. McMillan, S. (1998). Daha İyi Nasıl… İletişim Kurma. Ali Çimen (Çev.). İstanbul: Timaş. Dalkılıç, A. (2004). İletişimde İletişim. İstanbul: Elma. Rosenberg, M. B. (2004). Şiddetsiz İletişim. Gülden Şen ve Mahmut Tuna (Çev.). İstanbul: Sistem. Ünal, İ. (2007). Gençle İletişim. İstanbul: Nesil. Özer, K. (2012). İletişimsizlik Becerisi. İstanbul: Sistem. Konularla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerdeki makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Toplumsal, kültürel ve kültürelerarası yaşamdaki olay, olgu ve durumların iletişim psikoloji perspektifinden değerlendirilebilmesi, Etkili iletişim ve iletişim çatışmalarıyla ilgili farkındalık Etkili iletişim teknikleri Aile içi iletişim Kitle iletişim araçları Medya ve İletişim İletişim kuramları Sosyal becerilerin iletişimdeki rolü Kültürel iletişim İletişimde bilişsel-duygusal-davranışsal süreçler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 40 100 1
2 Final Sınavı 60 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişimin tanımı ve temel bileşenleri Yok Yok
2 İletişim modelleri Yok Yok
3 İletişim türleri Yok Yok
4 İletişimin temel özellikleri Yok Yok
5 Etkili iletişimde bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçler Yok Yok
6 Etkili iletişimde konuşma ve dinleme Yok Yok
7 Sözlü ve sözsüz iletişim Yok Yok
8 İletişim çatışmaları ve nedenleri Yok Yok
9 Aile-içi iletişim Yok Yok
10 Çocuk ve gençlerle iletişim Yok Yok
11 Kitle iletişim araçları ve etki, ikna edici iletişim Yok Yok
12 Kültürel iletişim Yok Yok
13 İnternet ve sosyal medya Yok Yok
14 Kitle iletişimi, iletişim ve toplum Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254011 İletişimin tanımı ve temel bileşenlerini, etkili iletişimi, iletişim modellerini kavrar.
2 1254012 Etkili iletişimin engel ve etmenleri bilir.
3 1254013 Aile-içi iletişim öğrenir.
4 1254014 Sözlü ve sözsüz iletişimi betimler ve açıklar.
5 1254015 Kitle iletişimi, iletişim ve toplum, kültürel iletişimi, örgütsel iletişimi betimler ve açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 5 5 3
2 5 5 5 5
3 5 5 5 5
4 4 5 5 5
5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek