Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ612 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kişilerarası ilişkiler ve etkili eletişimle ilgili konuları incelenmek ve değerlendirmektedir. Kişilerarası ilişkiler ve etkili eletişimle ilgili kavram, kuram ve araştırma sonuçları güncel problemlerle ilişkilendirilir. Bu konuda öne çıkan konu ve araştırmalar, olgu ve olaylar ayrıntılı bir şekilde incelenir, ilgili kuram ve araştırmalara bağlı olarak karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bozkurt KOÇ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2009). Bedenin dili (44. Basım). İstanbul: Remzi. Cüceloğlu, D. (2003). İletişim donanımları (15. Basım). İstanbul: Remzi. Cüceloğlu, D. (2011). Yeniden insan insana (43. Basım). İstanbul: Remzi. Dalkılıç, A. (2004). İletişimde iletişim. İstanbul: Elma. Danziger, K. (1976). Interpersonal communication. New York: Pergamon Press. DeVito, J. A. (2009). The interpersonal communication book. (12th ed.). Boston, MA: Pearson/Allyn and Bacon. Doğan, R. İ. (2010). Bedenin Dili (2. Basım). İstanbul: Sistem. Dökmen, Ü. (1997). İletişim çatışmaları ve empati (5. Baskı). İstanbul: Sistem. Etkili iletişim. (2010). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Genel iletişim. (2009). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Gordon, T. (1997). Etkili anababa eğitiminde uygulamalar. (çev. Emel Aksoy). Ed. Birsen Özkan. İstanbul: Sistem. Güngör, N. (2011). İletişim: Kuramlar ve yaklaşımlar. Ankara: Siyasal. Gürüz, D. ve Eğinli, A. T., (2011). Kişilerarası iletişim: Bilgiler, etkiler, engeller (2. Basım). Ankara: Nobel. Hartley, P. (1999). Interpersonal communication. (Second ed.). USA: Routledge. Kılıçaslan, E. (2011). İletişim kurma becerileri. İstanbul: Kriter. Kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişim. (2011). Alim Kaya (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. McMillan, S. (1998). Daha iyi nasıl… İletişim kurma. (çev. Ali Çimen). İstanbul: Timaş. Navarro, J. & Karlins, M. (2012). Beden dili (6. Basım). (çev. Taylan Taftaf). İstanbul: Alfa. Özer, K. (2012). İletişimsizlik becerisi. İstanbul: Sistem. Rosenberg, M. B. (2004). Şiddetsiz iletişim. (Çev. Gülden Şen ve Mahmut Tuna). İstanbul: Sistem. Ünal, İ. (2007). Gençle iletişim. İstanbul: Nesil. Yazıcı, İ. (1997). Kitle iletişiminde imaj: kuramsal bir yaklaşım. İstanbul: Bilim. Konularla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerdeki makaleler

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Kişilerarası ilişkiler ve etkili eletişimle ilgili konuların ayrıntılı bir düzeyde incelenmesini, ilgili kuram ve araştırmaların karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirilmesini içermektedir. Kişilerarası ilişkiler ve etkili eletişimle ilgili kavram, kuram ve araştırma sonuçları güncel problemlerle ilişkilendirilir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 40 100 1
2 Final Sınavı 60 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişimin ögeleri, süreç ve işlevleri
2 İletişim becerilerine genel bir bakış
3 Kişilerarası iletişim fonksiyonları
4 Kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar ve modeller
5 Kişilerarası iletişimi etkileyen temel faktörler
6 Kişilerarası ilişki tipleri
7 Kişilerarası ilişkilerin gelişimi, aşamaları; Kişilerarası iletişim engelleri
8 Ara sınav
9 Kişilerarası ilişkilerde sözlü, sözsüz iletişim ve dinleme
10 Kişilerarası ilişkiler ve iletişimde empati
11 Kişilerarası ilişkiler ve iletişimde kendini açma
12 Kişilerarası ilişkiler ve iletişimde güvengenlik
13 Kişilerarası ilişkilerde çatışma ve çatışma çözme
14 Kişilerarası iletişim ve kültür, kişilerarası iletişim ve benlik

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1510144 Kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişimle ilgili konuların ayrıntılı bir düzeyde inceler
2 1510145 Kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişimle ilgili kavram, kuram ve araştırma sonuçları güncel problemlerle ilişkilendirir
3 1510146 Sözlü ve sözsüz iletişimi betimler ve açıklar
4 1510147 Kitle iletişimi, iletişim ve toplum, kültürel iletişimi, örgütsel iletişimi betimler ve açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78102 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 78103 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 78104 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 78110 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 78114 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 78108 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 78109 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 78113 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 78107 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 78111 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 78112 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 78105 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 78106 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5 5 5 1
3 2 5 5 5
4 3 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek