Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ612 Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kişilerarası ilişkiler ve etkili eletişimle ilgili konuları incelenmek ve değerlendirmektedir. Kişilerarası ilişkiler ve etkili eletişimle ilgili kavram, kuram ve araştırma sonuçları güncel problemlerle ilişkilendirilir. Bu konuda öne çıkan konu ve araştırmalar, olgu ve olaylar ayrıntılı bir şekilde incelenir, ilgili kuram ve araştırmalara bağlı olarak karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirilir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Bozkurt KOÇ

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Danziger, K. (1976). Interpersonal communication. New York: Pergamon Press. DeVito, J. A. (2009). The interpersonal communication book. (12th ed.). Boston, MA : Pearson/Allyn and Bacon. Hartley, P. (1999). Interpersonal Communication. (Second ed.). USA: Routledge. Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim. (2011). Alim Kaya (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Gürüz, D. ve Eğinli, A. T., (2011). Kişilerarası İletişim: Bilgiler, Etkiler, Engeller (2. Basım). Ankara: Nobel. Dökmen, Ü. (1997). İletişim Çatışmaları ve Empati (5. Baskı). İstanbul: Sistem. Güngör, N. (2011). İletişim: Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal. Genel İletişim. (2009). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Etkili İletişim. (2010). Uğur Demiray (Ed.). (3. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Cüceloğlu, D. (2003). İletişim Donanımları (15. Basım). İstanbul: Remzi. Kılıçaslan, E. (2011). İletişim Kurma Becerileri. İstanbul: Kriter. Navarro, J. & Karlins, M. (2012). Beden Dili (6. Basım). Taylan Taftaf(Çev.). İstanbul: Alfa. Baltaş, Z. ve Baltaş, A. (2009). Bedenin Dili (44. Basım). İstanbul: Remzi. McMillan, S. (1998). Daha İyi Nasıl… İletişim Kurma. Ali Çimen (Çev.). İstanbul: Timaş. Dalkılıç, A. (2004). İletişimde İletişim. İstanbul: Elma. Rosenberg, M. B. (2004). Şiddetsiz İletişim. Gülden Şen ve Mahmut Tuna (Çev.). İstanbul: Sistem. Konularla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerdeki makaleler

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Kişilerarası ilişkiler ve etkili eletişimle ilgili konuların ayrıntılı bir düzeyde incelenmesini, ilgili kuram ve araştırmaların karşılaştırılmalı ve eleştirel bir tarzda değerlendirilmesini içermektedir. Kişilerarası ilişkiler ve etkili eletişimle ilgili kavram, kuram ve araştırma sonuçları güncel problemlerle ilişkilendirilir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 40 100 1
2 Final Sınavı 60 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişimin temel kavramları, ögeleri, süreç ve işlevleri
2 İletişim becerilerine genel bir bakış
3 Kişilerarası iletişim fonksiyonları
4 Kişilerarası ilişkilerle ilgili kuramsal yaklaşımlar ve modeller
5 Kişilerarası iletişimi etkileyen temel faktörler
6 Kişilerarası ilişkilerin gelişimi, aşamaları, avantaj ve dezavantajları
7 Kişilerarası ilişki tipleri
8 Kişilerarası ilişkilerde sözlü, sözsüz iletişim ve dinleme
9 Kişilerarası ilişkiler ve iletişimde empati
10 Kişilerarası ilişkiler ve iletişimde kendini açma
11 Kişilerarası ilişkiler ve iletişimde güvengenlik
12 Kişilerarası ilişkilerde çatışma ve çatışma çözme
13 Kişilerarası iletişim ve kültür, kişilerarası iletişim ve benlik
14 Kişilerarası iletişim engelleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291331 Kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişimle ilgili konuların ayrıntılı bir düzeyde inceler
2 1291332 Kişilerarası ilişkiler ve etkili iletişimle ilgili kavram, kuram ve araştırma sonuçları güncel problemlerle ilişkilendirir
3 1291333 Sözlü ve sözsüz iletişimi betimler ve açıklar
4 1291334 Kitle iletişimi, iletişim ve toplum, kültürel iletişimi, örgütsel iletişimi betimler ve açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5 5 5 1
3 2 5 5 5
4 3 5 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek