Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ615 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-II 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Bu derste psikopatolojinin bilişsel ve psikodinamik kavramsallaştırılması araştırılacak. Bilişsel ve çeşitli psikoanalitik okullara, etiyolojik faktörlere, kişiliğe ve gelişimsel kuruluşlara özel vurgu yapılacak. Öğrenciler vaka formülasyonunda kullanmak üzere temel bir psikodinamik ve bilişsel anlayış edinecekler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

----

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Orhan Öztürk Ruh Sağlığı ve Bozuklukları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında DSM V baz alınmak üzere yetişkinlik dönemi için tanımlanan temel tanı grupları farklı kuramların etiyolojik bakış açıları çerçevesinden aktarılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
2 Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar
3 Ayırıcı Tanı
4 Ayırıcı Tanı
5 Ayırıcı Tanı
6 Vaka çalışması
7 Vaka Çalışması
8 Ara Sınav
9 Psikodinamik Okumaları
10 Psikodinamik Okumaları
11 Bilişsel Davranışçı Terapiler
12 Bilişsel Davranışçı Terapiler
13 Akademik Okuma
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1512314 Anormal davranışın olası nedenlerini İfade edebilecektir.
2 1512315 Farklı anormal davranışların değerlendirilmesi, tanı konması ve tedavisini açıklayabilecektir.
3 1512316 ICD ve DSM gibi sınıflandırma sistemlerinin eleştirel açıdan tartışabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78102 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 78103 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 78104 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 78110 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 78114 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 78108 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 78109 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 78113 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 78107 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 78111 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 78112 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 78105 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 78106 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4 3
3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek