Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ618 Klinik Psikolojide İnterkültürel Yaklaşım 927003 1 1 7.5

Dersin Amacı

Farklı uyruktan gӧçmenler (siyası sığınmacılar, ekonomik gӧçmenler, evlilikle gӧçen eden eşler vb) gӧç alan ülkelerde psikoloji ve psikiatri servislerine farklı sorunlardan dolayı başvurmaktadırlar. Farklı kültürden olan ve dil bilmeyen insanların psikolojik yardım taleplerine cevap vermek zor olup ruh sağlığı alanlarında çalışanlar için stres kaynağı olmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-----

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

a-Baubet, Thierry ve Moro Marie Rose, (2009). Psychopatologie transculturelle. Masson, Issy-les-Moulineaux Cedex. b-Schauder, Silke, (2012). L’étude de cas en psychologie clinique, 4 approches théoriques. Dunod, Paris. c-Taş, Ertuğrul, (2014), Les alliances renversées, Souffrances des gendres dans les migrations matrimoniales, PAF, Bruxelles. d-DSM-IV, (1995)Manuel de diagnistique et de statistique des trouble mentaux, Masson, Paris.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu ders klinik psikolojide farklı kültürden insanlarla nasıl çalışılması, teorik ve pratik çerçevenin nasıl uyarlanması gerektiğini ele almaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uluslararası gӧç hareketleri ve gӧçmenler
2 Kültür ve psikopatoloji
3 Kültür ve klinik
4 Gӧç ve sürgünün insan hayatına etkileri
5 Gӧç ve sürgünün insan hayatına etkileri
6 Gӧçmenlerde klinik değerlendirme
7 Ara Sınav
8 Psikolojik testler ve kültürel faktӧrler
9 Gӧçmenlerle psikoterapi
10 Gӧçte hayat dӧnemleri
11 çocukluk dӧnemi
12 -Ergenlik dӧnemi
13 yaşlılık ve ӧlüm
14 Akademik Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293969 Gӧç ve gӧçmen hayatıyla ilgili bilgileri alırlar.
2 1293970 Farklı kültürlerden gelen, bazen ruh sağlığı çalışanlarıyla aynı dili konuşmayan gӧçmenlerin psikolojik refakatında klinik psikolojide teorik ve pratik çerçevenin nasıl düzenleneceğine dair beceriler kazanırlar
3 1293971 Göç ve kültüre dair akademik okumalar yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1
2 5 4 4 3
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek