Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ619 Klink Psikolojide Vaka Analizi ve Hayat Hikayesi Alma Teknikleri 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu ders ӧncelikli olarak klinik çalışma çerçevesinde karşılaşılan vakaların araştırma verisine dӧnüştürülmesini ve analizini ele alır. Aynı zamanda ӧnceden belirlenen araştırma konularında klinik gӧrüşme, hayat hikayesi alma nasıl kullanılacağını aktarır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

-----

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

a-Dépelteau François, 2011. La démarche d’une recherche en sciences humaines. de boeck, Brüksel. b-Alami, S., Desjeux, D., Garabuau-Mousaoui, I. (2009). Les méthodes qualitatives. Paris: PUF. b-Taş, Ertuğrul, (2014), Les alliances renversées, Souffrances des gendres dans les migrations matrimoniales, PAF, Bruxelles. c-Douville, Olivier, (2009). 10 entretiens en psychologie Clinique de l’adulte, Dunod, Paris. d-DSM-IV, (1995)Manuel de diagnistique et de statistique des trouble mentaux, Masson, Paris. e-Laviolette, Catherine, (2013), Récit de Vie, Construction du sens et de lien. Les politiques sociales, Bruxelles.

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Klinik araştırma yӧntemleriyle ilgili temel teori ve kavramların aktarılması ve ӧğrenilen teori ve kavramların klinik araştırmalarla ӧrneklenmesi, ӧğrencilerin ӧrnek araştırmalarla temel teknikleri uygulamalarının sağlanması ve bunların ortak değerlendirilmesi ӧn gӧrülen yӧntemlerdir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klinik psikolojide araştırmalar
2 Klinik gӧrüşme teknikleri (gӧrüşme talebi, gӧrüşme ortamı, psikolog ve danışan pozisyonları, transfer, kontrtransfer, empati, dinleme, kayıt)
3 Terapi ve araştırma amaçlı klinik gӧrüşmeler
4 Verilerin klinik vakaya dӧnüştürülmesi (kronolojik, tematik düzenleme yada sekansiyal düzenleme)
5 Urarlama : araştırma projesi kapsamında vaka analizi
6 Hayat hikayesi alma yӧntemi ve kullanıldığı alanlar
7 Ara Sınav
8 Hayat hikayesi ve araştırmalar
9 Hayat hikayesi alama verilerinin oluşturulması
10 Gӧrüşme teknikleri ve kayıt
11 İçerik düzenleme ve içerik analiz teknikleri
12 Uygulama : hayat hikayesi alma
13 Okuma
14 Okuma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294052 Çalışma alanında karşılaştıkları vakaları klinik psikolojide vaka analiz tekniklerini kullanarak araştırma verisini dӧnüştürürmeyi ve tez konusuyla bağlantılı olarak analiz etmeyi ӧğrenirler.
2 1294053 Araştırma konularıyla ilgili olarak klinik gӧrüşme, hayat hikayesi alma tekniklerini ӧğrenir ve uygularlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5
2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek