Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ604 Klinik Nöropsikoloji 927003 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı; serebro vasküler olaylar, travmatik beyin hasarı, Alzheimer tipi demans, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, amnezi, afazi ve ihmal sendromu gibi patolojilere eşlik eden nöropsikolojik profilleri belirlemektir. Dersin diğer amaçları ise nöropsikolojik değerlendirmenin ilkelerini ve yöntemlerini tanıtmak; nöropsikolojik testleri ölçtükleri özelliklere göre ayrıntılı olarak incelemek; nöropsikolojik rehabilitasyon yaklaşımlarını tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Murat Kurt

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. D'Amato, R.C. and Hartlage, L.C. (2008). Essentials of Neuropsychological Assessment (2nd Ed.). New York: Springer Publishing Company. 2. Karakaş, S., Erdoğan Bakar, E. ve Doğutepe Dinçer, E. (2013). Nöropsikolojik Testlerin Yetişkinler için Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: BİLNOT-Yetişkin. Konya: Eğitim Kitabevi. 3. Lezak, M. (2004). Neuropsychological Assessment, 4th Edition. New York: Oxford U. Press. 4. Morgan, J.E. and Ricker, J.H. (2008). Textbook of Clinical Neuropsychology, New York: Taylor & Francis. 5. Snyder, P.J., Nussbaum, P.D. & Robins, D.L. (2006). Clinical Neuropsychology: A Pocket Handbook for Assessment (Second Ed.), Washington, DC: American Psychological Association. 6. Kolb, B. and Whishaw, I.Q. (2008). Fundamentals of Human Neuropsychology (6th Ed.). New York: W.H. Freeman and Company

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders nöropsikolojik değerlendirmen ilkeleri, yöntemleri, nöropsikolojik testlerin tanıtımını; bazı nörolojik yetersizliklerin nöropsikolojik profilini gözden geçirilmesini ve nöropsikolojik rehabilitasyon yöntemlerinin tanıtılmasını içermektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klinik nöropsikoloji ve uygulama alanları: Dersin genel tanıtımı
2 Dikkat Bozuklukları
3 Uzaysal Biliş Bozuklukları
4 Agnoziler
5 Amnezi
6 Afazi
7 Serebrovasküler olaylarda nöropsikolojik profil
8 Travmatik beyin hasarlarında nöropsikolojik profil
9 Yaşlanma ve hafif bilişsel bozukluklar
10 Alzheimer tipi demansda nöropsikolojik profil
11 ADHD’de nöropsikolojik profil
12 Epilepsi ve epileptik olmayan nöbetlerde nöropsikolojik profil
13 MS nöropsikolojisi
14 Dersin genel değerlendirilmesi ve konu tekrarı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294013 Nöropsikolojik değerlendirmenin ilkelerini bilir
2 1294014 Nöropsikolojik değerlendirme yaklaşımlarını bilir
3 1294015 Çeşitli nöropsikolojik bozuklukların profilini tanımlar
4 1294016 Nöropsikolojik rehabilitasyonu tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5 4 4 3
3 3 4
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek