Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS301 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Yirminci yüzyıldaki felsefi-sosyolojik düşünce akımlarını tanımlamak; psikanalizle ilgili önemli kavramlar, Frankfurt Okulu ve Eleştirel Kuramla ilgili bilgi vermek; çeşitli yapısalcı yaklaşımları, düşünürleri ve yapı ve özneyi birleştiren kuramları incelemek; sanayi sonrası toplumunu, feminizmi ve kapitalizm ve ataerki (patriyarki) ilişkisini öğretmek ve tartışmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Meriç Kırmızı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Görgün Baran, A. ve Suğur, S. (ed.) (2012). Çağdaş Sosyoloji Kuramları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık öğretim Fakültesi Yayını. - Ritzer, G. ve Stepnisky, J. (2012). Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri. Ankara: De Ki Basım Yayım Ltd. - Scott, J. (2014). Oxford Dictionary of Sociology. Oxford: Oxford University Press. - Wallace, R.A. ve Wolf, A. (2015). Çağdaş Sosyoloji Kuramları: Klasik Geleneğin Genişletilmesi. Ankara: Doğu Batı Yayınları. - İnternet (Sosyoloji ve Felsefe) ansiklopedileri örn. Britannica, Blackwell, IEP, Stanford, vb.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş sosyolojik düşünce akımları, yapısalcılık, post-yapısalcılığa giriş, eleştirel kuram, psikanaliz, Giddens ve Bourdieu sosyolojileri, sanayi sonrası toplum ve feminizm

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 10 1
27 Makale Yazma 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
34 Okuma 7 3 21
54 Ev Ödevi 3 9 27

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çatışma kuramı Okuma Yok Hafta I.doc
2 İşlevselcilik Okuma Yok Hafta II.doc
3 Yapısalcılık Okuma Yok Hafta III.doc
4 Post-yapısalcılık Okuma Yok Hafta IV.doc
5 Postmodernizm Okuma Yok Hafta V.doc
6 Sembolik etkileşimcilik Okuma Yok Hafta VI.doc
7 Feminizm Okuma Yok Hafta VII.doc
8 Psikanaliz Okuma Yok Hafta VIII.doc
9 Ara sınav Ara sınav Yok
10 Varoluşçuluk Okuma Yok Hafta IX.doc
11 Frankfurt Okulu ve eleştirel kuram Okuma Yok Hafta X.doc
12 Kültürel, toplumsal ve sembolik sermaye; simgesel şiddet; habitus ve alan; praksis Okuma Yok Hafta XI.doc
13 Akılsallaştırma ve iletişimsel eylem Okuma Yok Hafta XII.doc
14 Yapılanma kuramı Okuma Yok Hafta XIII.doc
15 Final sınavı Final sınavı Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448931 Öğrenciler çağdaş sosyoloji teorilerinin metinlerini öğrenir.
2 1448943 Öğrenciler çağdaş sosyolojinin yöntem anlayışlarını ve ilgili tartışmaları öğrenir.
3 1448944 Öğrenciler çağdaş sosyolojinin toplumsal gerçekliği yorumlamada farklı paradigmalarla hareket ettiğinin farkına varır.
4 1497152 Ders çağdaş sosyolojinin yirminci yüzyıldaki kuramsal dayanaklarını araştırır.
5 1497153 Çağdaş sosyolojinin çalışma alanlarını öğrenmeyi sağlar.
6 1497154 Çağdaş sosyolojinin kuramsal gelişimi ile ilgili detaylı bilgi aktarır.
7 1497155 Çağdaş sosyolojinin geliştiği tarihsel bağlam ile ilgili bilgileri tazeler.
8 1497156 Sosyolojiyle ilgili güncel tartışmalara değinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.