Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS302 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Yirminci ve yirmi birinci yüzyıldaki felsefi-sosyolojik düşünce akımlarını ele almak; günlük yaşam, duygusal emek, tüketim, biyopolitika, neoliberalizm gibi daha güncel konuların yanında, rasyonel seçim, dünya sistemleri ve küreselleşme gibi kuramsal açıklamaları ve sosyal psikoloji, etnometodoloji, gömülü teori, psikanaliz, feminizm gibi çeşitli toplumsal çözümleme yaklaşımlarını öğretmek ve tartışmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Meriç Kırmızı

Ön Koşul Dersleri

SOS301

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Diken, B. ve Laustsen, C. B. (2010). Filmlerle Sosyoloji (S. Ertekin, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. - Görgün Baran, A. ve Suğur, S. (ed.) (2012). Çağdaş Sosyoloji Kuramları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açık öğretim Fakültesi Yayını. - Poloma, M. M. (2011). Çağdaş Sosyoloji Kuramları (H. Erbaş, Çev.) (4. bs.). Ankara: Palme Yayıncılık. - Ritzer, G. ve Stepnisky, J. (2012). Çağdaş Sosyoloji Kuramları ve Klasik Kökleri (I. Ertuna Howison, Çev.) (4. bs.). Ankara: De Ki Basım Yayım Ltd. - Scott, J. (2014). Oxford Dictionary of Sociology. Oxford: Oxford University Press. - Wallace, R.A. ve Wolf, A. (2015). Çağdaş Sosyoloji Kuramları: Klasik Geleneğin Genişletilmesi (M. R. Ayas ve L. Elburuz, Çev.) (6. bs.). Ankara: Doğu Batı Yayınları. - İnternet (Sosyoloji ve Felsefe) ansiklopedileri örn. Britannica, Blackwell, IEP, Stanford, vb.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çağdaş sosyolojik düşünce akımları içerisinde yer alan günlük yaşam, duygusal emek, tüketim, biyopolitika, neoliberalizm gibi daha güncel konuların yanında, gömülü teori, rasyonel seçim, dünya sistemleri ve küreselleşme gibi kuramsal açıklamalar ve sosyal psikoloji, etnometodoloji, psikanaliz, feminizm gibi farklı çözümleme yaklaşımları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 10 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 5 5 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1950’lerin Amerikan sosyolojisi Okuma Yok Hafta I.doc
2 1950’lerin Amerikan sosyolojisi Okuma Yok Hafta I.doc
3 Günlük yaşam Okuma Yok Hafta II.doc
4 Günlük yaşam Okuma Yok Hafta II.doc
5 Etnometodoloji Okuma Yok Hafta III.doc
6 Etnometodoloji Okuma Yok Hafta III.doc
7 Sanayi sonrası toplumu Okuma Yok Hafta IV.doc
8 Sanayi-sonrası toplumu Okuma Yok Hafta IV.doc
9 Ara sınav Ara sınav Yok
10 Tüketim toplumu, simulasyon Okuma Yok Hafta V.doc
11 Tüketim toplumu, simulasyon Okuma Yok Hafta V.doc
12 İleri marjinallik Okuma Yok Hafta VI.doc
13 Yersizyurtsuzlaştırma, mikro politika/moleküler devrim Okuma Yok Hafta VII.doc
14 Film izleme Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1445022 Ders sosyolojik araştırmalar için temel olan kavramlaştırma ve kuramlaştırma yeteneğini kazandırır.
2 1445077 Sosyolojinin içindeki kuramsal tartışmaları kavrayarak, sosyolojik düşünce üretme yeteneğini geliştirir.
3 1445088 Klasik ve çağdaş sosyoloji kuramları arasındaki bağı kavramayı sağlar.
4 1445089 Disiplinlerarası bir bakışla, sosyoloji kuramlarını diğer sosyal bilim kuramlarıyla ilişkilendirmeyi öğretmeyi amaçlar.
5 1502347 Çağdaş sosyolojinin yirminci yüzyıldaki kuramsal dayanaklarını araştırır.
6 1502348 Çağdaş sosyolojinin çalışma alanlarını öğrenmeyi sağlar.
7 1502349 Çağdaş sosyolojinin kuramsal gelişimi ile ilgili detaylı bilgi aktarır.
8 1502350 Çağdaş sosyolojinin geliştiği tarihsel bağlam ile ilgili bilgileri tazeler.
9 1502351 Sosyolojiyle ilgili güncel tartışmalara değinir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.