Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS406 Türkiye'nin Güncel Sorunları 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Günümüz Türkiye’sinin toplumsal yapısını ve sorunlarını anlayabilmek ve çözümleyebilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selim EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şerif Mardin: Türkiye, İslam ve Sekülarizm Şerif Mardin: Türk Modernleşmesi Mustafa Gündüz: Türkiye'nin Toplumsal Sorunları Fuat Keyman: Türkiye'nin İyi Yönetimi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve siyasal yapısını kısaca, temel kurumları ve güncel sorunları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
49 Performans 10 2 20
54 Ev Ödevi 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması Yok Yok
2 Türk Modernleşmesi: Çatışmalar ve yolayrımları Okuma Yok
3 Türkiye'de Laiklik ve İslam Okuma Yok
4 Türkiye'nin Kürt Meselesi Okuma Yok
5 Türkiye'nin Kürt Meselesi Okuma Yok
6 Küreselleşme ekseninde Türkiye: Türkiye iktisadi meseleler Okuma Yok
7 Türkiye'de iş gücü piyasası ve işsizlik Okuma Yok
8 Vize Okuma Yok
9 Türkiye'de Göç ve Kentleşme Okuma Yok
10 Türkiye'de kadın meselesi Okuma Yok
11 Türkiye'de eğitim sistemi Okuma Yok
12 Türkiye'de eğitim problemleri Okuma Yok
13 Mülteciler ve uyum Okuma Yok
14 Dersin değerlendirilmesi Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463426 Türkiye'nin güncel yapısını anlayacak perspektifi kazanır.
2 1463427 Türkiye'nin temel sosyal, politik ve iktisadi problemlerini fark eder ve bunları tartışmaya yetkin olur.
3 1463428 Türkiye'nin temel meselelerini tarihsel gelişimi ile açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71548 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 71547 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 71550 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
4 71549 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
5 71551 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini uygun yaklaşım, yöntem ve tekniklerle planlar, yürütür ve yorumlar.
6 78543 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
7 71552 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
8 78544 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
9 78545 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı toplumsal durumları anlamak ve problemleri çözmek için uygular.
10 71553 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.