Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SOS406 Türkiye'nin Güncel Sorunları 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Günümüz Türkiye’sinin toplumsal yapısını ve sorunlarını anlayabilmek ve çözümleyebilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Selim EREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şerif Mardin: Türkiye, İslam ve Sekülarizm Şerif Mardin: Türk Modernleşmesi Mustafa Gündüz: Türkiye'nin Toplumsal Sorunları Fuat Keyman: Türkiye'nin İyi Yönetimi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve siyasal yapısını kısaca, temel kurumları ve güncel sorunları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
49 Performans 10 2 20
54 Ev Ödevi 8 1 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtılması Yok Yok
2 Türk Modernleşmesi: Çatışmalar ve yolayrımları Okuma Yok
3 Türkiye'de Laiklik ve İslam Okuma Yok
4 Türkiye'nin Kürt Meselesi Okuma Yok
5 Türkiye'nin Kürt Meselesi Okuma Yok
6 Küreselleşme ekseninde Türkiye: Türkiye iktisadi meseleler Okuma Yok
7 Türkiye'de iş gücü piyasası ve işsizlik Okuma Yok
8 Vize Okuma Yok
9 Türkiye'de Göç ve Kentleşme Okuma Yok
10 Türkiye'de kadın meselesi Okuma Yok
11 Türkiye'de eğitim sistemi Okuma Yok
12 Türkiye'de eğitim problemleri Okuma Yok
13 Mülteciler ve uyum Okuma Yok
14 Dersin değerlendirilmesi Yok Yok

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239092 Türkiye'nin güncel yapısını anlayacak perspektifi kazanır.
2 1239093 Türkiye'nin temel sosyal, politik ve iktisadi problemlerini fark eder ve bunları tartışmaya yetkin olur.
3 1239094 Türkiye'nin temel meselelerini tarihsel gelişimi ile açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63780 Toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin bilincinde olur.
2 63779 Bilimsel ve bilimsel olmayan bilgi kaynakları arasındaki farkı açıklar.
3 63778 Sosyolojinin farklı alt disiplinlerine ilişkin kavramları betimler ve açıklar.
4 63783 Eleştirel düşünebilme yeteneğini geliştirir.
5 63781 Bireysel, toplumsal ve mesleki farkındalığını geliştirir.
6 63782 Saha araştırması yapma ve bunları bilgisayar ortamına istatistiksel değerlendirmelere tabii tutma becerilerini geliştirir.
7 63784 Sosyoloji araştırmaları ve projelerini planlar ve yürütür.
8 63793 Sosyolojik proje ve araştırmalarında ve uygulamalarında etik ilkeler doğrultusunda davranır.
9 63785 Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin temel becerileri kazanır. Disiplinlerarası çalışmayı planlar ve yürütür.
10 63794 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 63786 Araştırma verisine uygun istatistiği seçer, uygular ve sonuçları yorumlar.
12 63787 Sosyolojinin farklı alt alanlarına ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve güncel araştırmaları değerlendirir.
13 63788 Eğitim sürecinde kazanmış olduğu teorik ve kuramsal bilgiyi karşılaştığı problemleri çözmek için uygular.
14 63789 Disiplinler arası bilgi ve kavrayışa sahip olabilmek için, birlikte çalışma becerilerini artırarak, sözlü ve yazılı sunum becerisi kazanır.
15 63790 Sosyal çoğulculuğu kavrar ve sosyal değişimleri değerlendirir.
16 63791 Klasik ve Çağdaş Sosyoloji kuramlarını bilir ve sosyolojik ekolleri tanımlar.
17 63792 Kişiler arası ve kültürel bağlamda davranışları tanımlar ve açıklar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 1 2
2 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 3 2 1 2 3 3 4
3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek