Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UCGP103 Çocuk Gelişimi-I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Çocuk Gelişim Alanındaki Temel İlke ve Kavramları Kavrayabilme Gelişim ilkeleri, gelişimde temel kavramlar, gelişim dönemleri, gelişime etki eden faktörler. Bilişsel gelişim, dil gelişim, fiziksel gelişim ve psikomotor gelişimi kavramları ve kuramları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör Müyesse GÖĞÜŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Alanı ile ilgili Konularda ,ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklıyabilmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
14 Gözlem 6 10 60
19 Beyin Fırtınası 3 5 15
29 Bireysel Çalışma 3 9 27
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 9 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fiziksel gelişim http://portal.uzem.omu.edu.tr/course/view.php?id=301
2 Fiziksel gelişimi takip etme
3 Fiziksel gelişimi takip etme
4 Psiko-motor gelişim
5 Psiko-motor gelişimi takip etme
6 Psiko-motor gelişimi takip etme
7 Bilişsel gelişim
8 Bilişsel Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanma
9 Bilişsel Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanma
10 Ara Sınav
11 Bilişsel Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanma
12 Bilişsel Gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanma
13 Dil gelişimi
14 Dil Gelişimini ölçmeye yönelik araç gereç kullanma
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1237734 Çocuk Gelişim Alanındaki Temel İlke ve Kavramları Kavrayabilme
2 1237735 Çocuk Gelişimi Alanında Mesleği ile ilgili Çağdaş Teknolojinin önemini Kavrayabilme
3 1237736 Alanı ile ilgili Konularda ,ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklıyabilme
4 1237737 Çocuk Gelişiminin ekonomiye katkısıyla ilgili temel kavramları anlayabilme
5 1237738 İş Hayatında meslek ahlakının önemini kavrayabilme
6 1296916 gelişim dönemleri
7 1296921 gelişim dönemi kuramcıları
8 1296922 ara sınav
9 1296923 gelişim dönemi kuramcıları
10 1296924 altını ıslatma
11 1296925 enürezis
12 1296926 enürezis
13 1296927 çocuk gelişiminde karşılaşılan sorun ve çözümleri
14 1296928 çocuk gelişiminde karşılaşılan sorun ve çözümleri

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70270 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türk Cumhireyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
2 70271 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.
3 70272 6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
4 70273 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate olarak onları yaşama hazırlamayan personel yetiştirmek
5 70274 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
6 70275 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
7 70276 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
8 70277 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
9 70278 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
10 70279 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
11 70280 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
12 70281 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
13 70282 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
14 70283 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4
2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
3 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5
4 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5
5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 3
6 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 5
7 5 4 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4
8 3 5 4 4 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5
9 5 4 4 3 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5
10 4 4 4 4 5 4