Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMO103 Genel Kimya Lab I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrenci genel kimya laboratuvarının temel konuları hakkında beceri kazanma

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

YRD. DOÇ.DR. HASAN YAKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sollimo J., General Chemistry in the Laboratory, 1980. Zubrick J.W., The organic Chem. Lab. Survival Manual, 1988. Genel Kimya Beytullah Afşin, Nihat Tınkılıç, Emin Erdem, Necati Menek, Laboratuvar Kılavuzu, 1993.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Saf maddelerin fiziksel özellikleri, bir maddenin en basit formülünün bulunması, bir hidrattahi su yüzdesinin bulunması, Boyle gaz kanunu, gazların difüzyonu, destilasyon, asit-baz titrasyonu, eşdeğer ağırlık tayini, indirgenme-yükseltgenme reaksiyonları, alev emisyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 10 30 1
21 Rapor Sunma 10 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 10 5 50
36 Rapor 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel kimya laboratuvarının içeriği ve uygulamaları hakkında bilgi verilmesi , deney düzeneklerinin hazırlanması İLK KURALLAR.pdf
Kullanılan Kaynaklar-Genel Kimya Lab.docx
2 GENEL KURALLAR, LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE CAM MALZEME TANITIMI MALZEMELER.pdf
3 ÇÖZELTİ HAZIRLAMA ÇÖZELTİ.pdf
4 EKSTRAKSİYON Ekstraksiyon.pdf
5 GAZLARIN DİFÜZYONU GAZ.pdf
6 SAF MADDELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SÜBLİMLEŞME ve ERİME NOKTASI TAYİNİ SAF MADDELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ.pdf
7 KARIŞIMLARIN BİLEŞENLERİNE AYRILMASI KAR BİL AYRILMASI.pdf
8 STOKİYOMETRİ-MOL KAVRAMI STOKİYOMETRİ.pdf
9 ARASINAV 9 arasınav.pdf
10 FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİM FİZ KİM DEĞİŞİMLER.pdf
11 DAMITMA DAMITMA.pdf
12 ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNÜRLÜK.pdf
13 TELAFİ DENEYLER
14 TELAFİ DENEYLER
15 TELAFİ DENEYLER

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253289 Laboratuvar güvenlik kurallarını bilir, laborauvar araç-gerereçlerini tanır ve deney düznekleri kurar.
2 1253290 Bir bileşiğin en basit formülünü belirler
3 1253291 Çoklu karışımları bileşenlerine ayırır
4 1253292 Maddelerin fiziksel özelliklerini tanımlar
5 1253293 Karışımları destilasyon yolu ile ayırır
6 1253294 Reaksiyonların stokiyometrisini tanımlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69535 Kimya konularında bilgi sahibi olmak ve bu bilgileri Kimya eğitimine uygulama becerisi kazanmak
2 69536 Kimya eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69537 Kimya eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69538 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69539 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69540 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69541 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak
8 69542 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69543 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69544 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69545 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69546 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.
13 69547 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69548 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69549 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69550 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69551 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 2 2
2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
3 3 5 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3
4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3
5 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3
6 2 4 4 4 4 5 4 4 3 3 2 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek