Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM201 Mimari Tasarım II 927001 2 3 10

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere yerel çevresel koşullar (yönlenme, topoğrafya, iklim, çevredeki doğal ve insan yapısı unsurlar, sosyal yaşam, vb) dikkate alınarak tasarlama becerisinin kazandırılması, üç boyutlu çerçevede tasarım anlayışının geliştirilmesi, biçim, işlev, malzeme, taşıyıcı sistem ve mekan ilişkilerinde farkındalık kazandırmak, mimari anlatım becerilerinin gelişmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Fatih US

Ön Koşul Dersleri

Mimari Tasarım I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neufert – Yapı Tasarımı Ching, F., Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen arkitera.com arcdaily.com

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasarımın temel kavramları ve sözlüğü: zıtlık ve uyum; çizgisel, merkezi, düzenli ve düzensiz organizasyon sistemleri; simetri, asimetri; hücresel, geometrik ve küme biçimlenmeleri, iki ve üç boyutlu kompozisyonların oluşum ve düzenlenmesine yönelik görsel değerlerin geliştirilmesi doğrultusunda proje yürütülmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 8 104
16 Alan Gezisi 1 4 4
23 Proje Sunma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 17 51
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 17 51
48 Sözlü Sınav 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oryantasyon Programı Derse giriş ve Proje konusunun tanıtılması hafta1_ProjeKonusuveİçeriği.docx
2 Bilgilendirme + Örnek Proje Sunumları Teknik Gezi ( Arazi Gezisi)
3 Arazi analizleri + Uzak Çevre Arazi Maketi 1/1000 + Örnek Proje Sunumları Arazi analizleri + Uzak Çevre Arazi Maketi 1/1000 Örnek Proje Sunumları +Senaryo Oluşturma/Konsept geliştirme + Leke etüdü + Fonksiyon dağılımı 1/200
4 Örnek Proje Sunumları +Senaryo Oluşturma/Konsept geliştirme + Leke etüdü + Fonksiyon dağılımı 1/200+Arazi Maketi ve Çalışma Maketi 1/200 Leke etüdü/Tasarımın geliştirilmesi/Fonksiyon dağılımı 1/200+ Arazi Maketi ve Çalışma Maketi 1/200
5 ARA DEĞERLENDİRME 1 Leke etüdü/Tasarımın geliştirilmesi/Fonksiyon dağılımı + Çalışma Maketi 1/100
6 Tasarımın geliştirilmesi: Plan/Kesit/Görünüş + Çalışma Maketi 1/100 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş + Çalışma Maketi 1/100
7 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş + Çalışma Maketi 1/100 ESKİZ SINAVI 1
8 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş + Çalışma Maketi 1/100
9 ARA SINAV HAFTASI
10 ARA TESLİM HAFTASI (jüriler)
11 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş/3D + Çalışma maketi 1/100+kısmi plan 1/50
12 ARA DEĞERLENDİRME 2 ESKİZ SINAVI 2
13 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş/3D + Çalışma maketi 1/100 +kısmi plan 1/50
14 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş/3D + Çalışma maketi 1/100 +kısmi plan 1/50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286202 Doğal çevre, yapılı çevre, sosyal çevre ve ulaşım analizlerinin öğrenilmesi
2 1286203 Proje konusuna yönelik araştırma yapma becerisinin kazandırılması
3 1286204 Ana fikir ve senaryo kavramlarının geliştirilmesi
4 1286205 İşlevsel, biçimsel ve taşıyıcı sistem problemlerine yönelik tasarım yaklaşımlarının kazandırılması
5 1286206 El çizimi ve maket yapımı ile el becerilerinin kazandırılması, proje sunumları ile sunum yapma yetilerinin geliştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 3 2 4 4 4 2 5 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 5 4 3 5 2 4 3 3
2 2 3 4 3 2 4 3 4 3 5 4 4 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4 3 3 5 3 4 2 3
3 2 4 4 2 2 3 3 5 3 4 5 5 3 5 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3
4 2 3 4 2 2 4 4 5 3 3 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 3 5 2 4 4 3
5 5 3 5 2 2 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 5 5 4 5 5 2 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek