Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM203 Bilgisayar Destekli Tasarım I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Dersin amacı, mimari düşüncelerin tasarım ve sunumunda, dijital anlatım becerilerinin eklenmesiyle, mimari anlatımda öğrencilerin yetkin düzeyde bilgi kazanmalarını sağlamaktadır. Ders öğrencilere, tasarımlarını bilgisayar ortamında 2 boyutlu olarak gerçekleştirebilme becerisi kazandırmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Fatih US

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

www.autodesk.com www.sayisalgrafik.com

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mimarlık disiplininde bilgisayar teknolojisinin kullanımı ve önemi, Bilgisayar destekli tasarım programları hakkında genel bilgi, AutoCAD programının 2 boyutlu çizim özelliklerinin kullanımı; çizim, düzenleme, görüntüleme, kurgulama, ölçülendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Tanışma, Öğrencilerin bilgisayar bilgisini öğrenme - Bilgisayar Kullanımı - Dersin Tanıtılması hafta1.potx
hafta1_Anket.docx
2 - Bilgisayar destekli tasarım sunum ve anlatım teknikleri hakkında genel bilgi verilmesi - Kullanılan programlar hakkında bilgi verilmesi - Örnekler hafta2.pptx
3 - AutoCAD penceresi, çekme menüler, araç çubukları - AutoCAD ile çalışmak - Koordinat Sistemleri - Çalışma Alanının Düzenlenmesi - Çizim Modları: Snap, Grid, Polat, Osnap -Temel Çizim (Draw) Komutları: Doğru, Daire, Yay, Diktörtgen hafta3.potx
4 - Temel Çizim (Draw) Komutları: Doğru, Daire, Yay, Diktörtgen, Elips, Çokgen ve Eğri - Nesnelerin seçilmesi - Düzenleme/Düzeltme (Modify) Komutları: Silme, Kopyalama hafta4.potx
5 - Düzenleme/Düzeltme (Modify) komutları: Silme, Kopyalama, Simetri alma, Taşıma, Döndürme, Büyütme – Küçültme, Budama, Uzatma, Köşe yuvarlama ve Pah oluşturma hafta5.potx
6 - Görüntüleme Komutları: Yaklaşıp uzaklaşma (Zoom), Kaydırma - Katman (Layer) düzenleme: Katman oluşturma, katman ayarları - Çizgi tipi (Linetype) düzenleme - Sorgulama (Inquary) işlemleri: Mesefa ölçme, Alan hesaplama, Özellik listeleme hafta6.potx
7 - Tarama (Hatch) - Block oluşturma - Yazı Yazma hafta7.potx
8 - Konu tekrarı hafta8.potx
9 - ARA SINAV
10 - Ölçülendirme (Dimension) - Çıktı (Plot) hafta10.potx
11 - Photoshop programının tanıtılması: Arayüzü ve Araçlar hafta11.pptx
12 - Grafik oluştururken çok katmanlı düşünebilme: Katmanların çalışma mantığı hafta12.pptx
13 - Manipülasyon tekniklerini edinme: Gölgeleme, doku atama, bulanıklaştırma, saydamlaştırma vb. hafta13.pptx
14 - Konu Tekrarı - Ödev Teslimi hafta14.potx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254706 Bilgisayar teknolojilerinin mimaride kullanımının kavranması
2 1254707 Bilgisayar destekli tasarım programları hakkında genel bilgilerin kazanılması
3 1254708 AutoCAD programı ile 2 boyutlu çizim yapabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 2 3 2 3 2 2 3 3 4 5 4 3 2 2 2 4 4 4 5 4 4 2 5 3 2 3
2 5 3 5 2 3 2 3 2 2 3 3 4 5 4 3 2 2 2 4 4 4 5 4 4 2 5 3 2 3
3 5 3 5 2 3 2 3 2 2 3 3 4 5 4 3 2 2 2 4 4 4 5 4 4 2 5 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek