Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM209 Mukavemet 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, yapı malzemelerini dış kuvvetlerin etkisi altında ve bunların neden olduğu iç kuvvetlerin etkisi altında analiz etme ve tasarımını yapma yollarını göstermektir. Ders, bir yapının tasarımı ve analizini, gerilmelerin ve deformasyonların belirlenmesini kapsamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Erhan Burak PANCAR

Ön Koşul Dersleri

STATİK

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Omurtag, M.H. 2003; Mühendisler için Mekanik-Statik, Beta Basım A. Ş., İstanbul 2- Aköz, A.Y., Eratlı, N. 2000; Statik-Mukavemet, Beta Basım A. Ş., İstanbul 3- Bakioğlu, M. 2001; Cisimlerin Mukavemeti, Beta Basım A. Ş., İstanbul 4- Hibbeler, R. C., (Mechanics of Materials)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş ve amaç (mukavemet), gerilme kavramı, eksenel yükleme altında eğik düzlem üzerinde oluşan gerilmeler, genel yükleme koşullarında gerilme hali, emniyetli gerilme, emniyet katsayısı, eksenel yükleme, statikçe belirsiz problemler, ısıl gerilmeler, poisson oranı, genel Hooke yasası, gerilme yığılması, kirişlerin kesme kuvveti ve eğilme momenti

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
9 Problem Çözümü 30 1 30
19 Beyin Fırtınası 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mukavemete Giriş mukavemet giriş 1.pptx
2 Mukavemette Gerilme Kavramı mukavemet gerilme 2.pptx
3 Mukavemette Gerilme Kavramı
4 Problem Çözümleri
5 Mukavemette Gerilme Kavramı
6 Eksenel Yükleme Altında Eğik Düzlemde Oluşan Gerilmeler eğik düzlem (kısa sunum) 3.pptx
7 Problem Çözümleri
8 Eksenel Yükleme Altındaki Elemanların Deformasyonu EKSENEL YÜKLEME 5.pptx
9 Arasınav
10 Problem Çözümleri
11 Eksenel Yükleme Altındaki Elemanların Deformasyonu
12 Emniyetli Gerilme, Emniyet Katsayısı EMNİYETLİ GERİLME, İŞLETME GERİLMESİ VE EMNİYET KATSAYISI 4.pptx
13 Statikçe Belirsiz Durumlar STATİKÇE BELİRSİZ PROBLEMLER VE ISIL GENLEMELER 6.pptx
14 Problem Çözümleri POİSSON ORANI VE GENEL HOOKE YASASI 6.2.pptx
15 Poisson Oranı ve Genel Hooke Yasası
16 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203399 Yapıda gerilme kavrmını anlayacak
2 1203424 Genel yükleme koşullarında oluşacak gerilmeleri belirleyecek
3 1203429 Emniyetli gerilmeyi öğrenecek
4 1203447 Statikçe belirsiz problemlerin nasıl çözüleceğini öğrenecek
5 1203510 Cisimlerin uygulanan kuvvetler neticesinde şekil değiştirmeleri hesaplanacak
6 1203520 Dış kuvvetler etkisi altındaki cisimlerin hareketini ve dengesini belirleyecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır