Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO105 Sistematiğin Esasları 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Dünyamızdaki canlı varlıkların çeşitliliğini kavramak ve bu çeşitliliğin nedenlerini açıklamak. Canlılar dünyasının tanınması ve anlaşılmasına ilişkin yöntemler hakkında bilgi vermek. Canlıları gruplandırırken kullanılacak kriterlerin öğretmek. Canlıların filogenetik sınıflandırma sistemlerini öğretmek. Sistematik ve Taksonominin biyolojideki yerinin gösterilmesini sağlamak. Sistematik ve taksonomik düşüncenin gelişimi konusunda bilinç kazandırmak. Türleşme ve gelişmeye sistematik bakış açısı kazandırmak. Türü belirlemede takip edilecek yolların kavranmasını sağlamaktır. Canlı çeşitliliği ve taksonomisinin basamaklarını ve amaçlarını kavranmasını sağlamak. Sistematik kuralları ve uygulamasının anlaşılmasını sağlamak. Taksonomik karakterlerin önemini ve kullanılmasının ölçütlerini kavranmasını sağlamak. Taksonomik kategoriler ve taksonlar ve bunlar arasındaki ilişkilerin anlaşılmasını sağlamak. Bilimsel isimlerin telaffuzlarının öğrenilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fergan KARAER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Davis P.H. (1978).The Moving Staircase: A Discussion on Taxonomic Rank and Affinity, Notes from Royal Botanic Garden Edinburgh, 36,2. Davis P.H., Heywood V.H. (1963).Principles of Angiosperm Taxonomy, Printers to the University of Edinburgh Karaer F. (2000). Sistematiğin Esasları Ders Notları. Basılmamış Heywood V.H. (1979).Plant Taxonomy, The Instıtute of Biology’s Studies in Biology no:5. Printed and bound in Great Britain by Camelot Press Ltd. Southampton Seçmen Ö. (1986).Tohumlu Bitkiler Sistematiği, , Ege Üniv. Fen Fak. Kitapları Serisi No:116, Bornova (İzmir)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sistematik, taksonomi ve sınıflandırma kavramları. Filogenetik sınıflandırma nedir? Doğal akrabalık ve filogenetik gelişim basamağı nedir? Takson ve taksonomik kategoriler. Tür kategorisi ve tür oluşumu. Türaltı kategoriler; alttür ve varyete nasıl oluşur? Türüstü taksonomik kategoriler nasıl belirlenir? Tip örneği ve tip örneği çeşitleri. Bilimsel adlandırma ve Latincenin kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 2 1
3 Bütünleme Sınavı 1 2 1
5 Derse Katılım 14 28 1
7 Laboratuvar 2 4 1
10 Tartışma 4 8 1
11 Soru-Yanıt 4 8 1
14 Gözlem 5 25 1
17 Alan Çalışması 1 5 1
19 Beyin Fırtınası 3 3 1
23 Proje Sunma 1 5 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 4 2 8
10 Tartışma 4 2 8
11 Soru-Yanıt 4 2 8
14 Gözlem 5 2 10
19 Beyin Fırtınası 3 1 3
22 Proje Hazırlama 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 1 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 1 5
46 Laboratuvar Ara Sınavı 5 2 10
47 Laboratuvar Sınavı 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sistematik ve taksonomi nedir. Sistematik ve Taksonominin Biyolojiye olan katkıları ve sınıflandırma
2 Bitki ve Hayvan sistematiğinin gelişimi
3 Sınıflandırma sistemi kavramının açıklanması Geçmişten günümüze uygulanan sınıflandırma sistemleri ve karşılaştırılması
4 Tür kavramı üzerine yürütülen farklı düşünceler. Tür nedir, Tür çeşitleri Biyolojik anlamda tür nedir? Nasıl belirlenir?
5 Taksonun belirlenmesi ve taksonomik kategori kavramları. Taksonomik Hiyerarşi
6 Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan taksonomik kategoriler ve bunların tanımı
7 Bitki ve Hayvanların Sınıflandırmasında kullanılan taksonomik kategoriler
8 Bilimsel İsimlendirmede uygulanan kurallar ve Latincenin kullanımı Bilimsel isimlerin okunuşu Tip örneği ve tip örneği çeşitleri.
9 ARA SINAV
10 Tür altı ve Tür üstü taksonomik kategoriler ve belirlenmesi
11 Taksonomik karakterler Morfolojik, fizyolojik,
12 Taksonomik karakterler ekolojik, etolojik karakterler
13 Türün tespiti ve tayin anahtarları Tayin anahtarı kullanımında dikkat edilmesi gerekenler, güçlükler ve sorunlar
14 FİNAL SINAVI
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254474 Canlı çeşitliliğinin kavranması, Filogenetik sınıflandırma ve filogenetik ilişkilerin öğrenir.
2 1254475 Sistematiğin bilimsel öneminin kavrar, Canlıların sistematize edilmesinin yöntemlerini öğrenir.
3 1254476 Sistematiğin diğer biyolojik bilim dalları arasındaki yerini anlar, Sistematik düşünce ve anlayış kazanır
4 1254477 Taksonomik kategoriler ve taksonlar arasındaki ilişkileri bilir Taksonların tespit,teşhis ve inceleme yollarını öğrenir
5 1254478 İsimlendirmede uygulanan kurallara ilişkin bilimsel düşünce sahibi olur. Sistematikte dillerin önemini ve ilişkilerini bilir
6 1254479 Taksonomik karakterlerin ölçütlerinin ve kullanılmasının kavrar. Türü belirlemede kullanılan yöntemleri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek