Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL109 Çocuk Beslenmesi 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Sağlıklı büyüme ve gelişimde beslenmenin önemini kavrama, besin ögelerini tanıma, besinlerde yer alan besin ögelerini bilme, okul öncesi dönem sağlıklı beslenmesi için çocuğunun uygun beslenme planı yapabilme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Halil İbrahim ERTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. M. Arif AKŞİT (1991) Beslenmeye Giriş Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yay. Öğretim Görevlisi Nurşen OSMANOĞLU (2013)Anne Ve Çocuk Beslenmesi Vize Yay. Prof.Dr. Ayla Gülden PEKCAN, 2014) Perihan ASLAN Anne Çocuk Beslenmesi, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Yay.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Anne ve çocuk beslenmesinin önemi Beslenme ile ilgili kavramlar, Besin ögeleri, Gebe ve emziren annelerin beslenmesi Bebek beslenmesi Okul öncesi dönemde beslenme Beslenme ile ilgili sorunlar Bazı hastalıklarda beslenme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
34 Okuma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Beslenme ile ilgili temel kavramlar. Beslenme Temel Kavramlar-1.pptx
2 Besin ögeleri ve özellikleri Besin Öğeleri ve Özellikleri-2.pptx
3 Besin ögeleri ve özellikleri. Besin Öğeleri ve Özellikleri- 3.pptx
4 Besin ögeleri ve özellikleri. Besin Öğeleri ve Özellikleri-4.pptx
5 Besin grupları hakkında genel bilgiler. Besin Grupları Hakkında Genel Bilgiler-5.pptx
6 Beslenme ve sanitasyon. Beslenme ve Sanitasyon-6.pptx
7 Gebelik ve emziklilikte beslenmenin önemi. Gebelik ve Emziklilikte Beslenme-7.pptx
8 Süt çocuğunun beslenmesi. Süç Çocuğunun Beslenmesi-8.pptx
9 Okul öncesi çocuklarda beslenme. Okul Öncesi Çocuklarda Beslenme-9.pptx
10 Okul çağı çocuklarında beslenme. Okul Çağı Çocuklarda Beslenme-10.pptx
11 Ergenlik çağında beslenme. Ergenlik Çağında Beslenme-11.pptx
12 Beslenme ve sağlık. Beslenme ve Sağlık-12.pptx
13 Çeşitli hastalıklarda beslenme şekilleri. Çeşitli Hastalıklarda Beslenme Şekilleri-13.pptx
14 Çeşitli hastalıklarda beslenme şekilleri. Çeşitli Hastalıkalrda Beslenme Şekilleri-14.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293407 Yeterli ve dengeli beslenmeyi ifade edebilecektir.
2 1293408 Beslenme ile ilgili bazı kavramları inceler.
3 1293409 Besin ögelerini açıklar.
4 1293410 Çocuklarda gelişim dönemlerine göre beslenme ve enerji gereksinimini açıklar.
5 1293411 Özel durumlarda beslenme özelliklerini açıklar.
6 1293412 Yanlış beslenme sonucu oluşabilecek hastalıkları açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70270 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türk Cumhireyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
2 70271 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.
3 70272 6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
4 70273 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate olarak onları yaşama hazırlamayan personel yetiştirmek
5 70274 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
6 70275 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
7 70276 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
8 70277 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
9 70278 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
10 70279 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
11 70280 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
12 70281 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
13 70282 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
14 70283 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 3 3 4 5 3 3 3 3 3 4
2 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 3
3 4 4 4 3 3 3 3 5 4 5 4 3 3 3
4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3
5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3
6 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 5 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek