Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL115 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Çocukluk çağı hastalıkları ve korunma yolları hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Uygar BAYRAKDAR

Dersin İçeriği

Çocukluk döneminde sık rastlanan hastalıklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 20
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 80
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sağlıklı Çocuk Özellikleri uzem sunum 1.pptx
2 Okula Dair Çocuk Sağlığını koruyucu Tedbirler
3 Çocuk sağlığı bağlamında kişiler ile işbirliği.
4 Hastalığa Sebep Olan Çevre İle İlgili Etkenler
5 Vücut Sistemlerine Göre Rastlanan Problemler ve Önlemler
6 Vücut Sistemlerine Göre Rastlanan Problemler ve Önlemler
7 Vücut Sistemlerine Göre Rastlanan Problemler ve Önlemler
8 Vücut Sistemlerine Göre Rastlanan Problemler ve Önlemler
9 Vücut Sistemlerine Göre Rastlanan Problemler ve Önlemler
10 Ruh Sağlığına İlişkin Problemler
11 Enfeksiyon Hastalıkları
12 Bağışıklık
13 Bebek ve Çocuk Bakımı
14 Bebek ve Çocuk Bakımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1551839 Çocuk sağlığını etkileyen etmenleri açıklayabilir.
2 1551840 Çocuk sağlığını koruyucu tedbirleri açıklayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77982 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türk Cumhireyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
2 77983 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.
3 77984 6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
4 77985 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate olarak onları yaşama hazırlamayan personel yetiştirmek
5 77986 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
6 77987 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
7 77988 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
8 77989 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
9 77990 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
10 77991 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
11 77992 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
12 77993 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
13 77994 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
14 77995 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek