Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGL103 Özel Eğitim-I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler, özel gereksinimi olan çocukları, özeliklerini ve bu çocukların almaları gereken özel eğitim hizmetleri ile ilgili genel bilgi ve becerileri öğrenmiş olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Grv. Halil İbrahim Ertuğ

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ATAMAN, A.(Ed.) (2009), "Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş" Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 7.Baskı Ankara ERİPEK. S. (2007) "Özel Egitim". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi "AÖF Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı". DİKEN, H., İ. (Ed.) (2008). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1- Özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ve özel eğitim 2-Özel Eğitimde Değerlendirme 3- Aile eğitimi 4-Zihinsel yetersizliği olan öğrenciler 5- İşitme yetersizliği olan öğrenciler 6-Görme yetersizliği olan öğrenciler, 7-Fiziksel yetersizliği olan öğrenciler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 9 9
5 Derse Katılım 13 3 39
28 Makale Kritik Etme 4 3 12
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim, ÖZel Eğitime Muhtaç Olmanın Nedenleri Tanılama, Nedenleri.pptx
2 Özel Eğitimin Tarihçesi Özel Eğitimin Tarihçesi.pptx
3 Özel Eğitimde Değerlendirme Özel Eğitimde Değerlendirme-1.pptx
4 Özel Eğitimde Değerlendirme Özel Eğitimde Değerlendirme 2.pptx
5 Özel Gereksinimli Çocuk ve Aileleri Özel Gereksinimli Çocuklar ve Ailleri-5.pptx
6 Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar Zihinsel Yetersizilği Olan Çocuklar-6.pptx
7 Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar Zihinsel Yetersizliği Olann Çoçuklar-7.pptx
8 İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar-8.pptx
9 İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar İşitme Yetersizliği Olan Çocuklar-9.pptx
10 ARA SINAV Ara Sınav.pptx
11 Görme Yetersizliği Olan Çocuklar Görme Yetersizliği Olan Çocuklar-10.pptx
12 Görme Yetersizliği Olan Çocuklar Görme Yetersizliği Olan Çocuklar-11.pptx
13 Ortopedik Yetersizliği Olan ve Sağlık Sorunları Olan Çocuklar Ortopedik Yetersizliği Olan Çocuklar-12.pptx
14 Ortopedik Yetersizliği Olan ve Sağlık Sorunları Olan Çocuklar Ortopedik Yetersizliği Olan Çocuklar-13.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1293187 Özel eğitim ne demek, özel eğitimde geçen temel kavramlar, sınıflandırma, yaygınlık oranları, nedenleri, Türkiye’de ve dünyadaki yasal düzenlemeler ve özel eğitim çalışmaları konusunda bilgi sahibi olur
2 1293188 Özel gereksinimli çocukların tıbbi, psiko eğitsel ve eğitsel değerlendirme süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olur. Bu değerlendirme süreçlerine katkıda bulunacak bilgi toplama süreçlerinde kendine düşen görevlerini bilir.
3 1293189 Özel gereksinimli çocuk ailelerinin yaşadığı farklı duygular karşılaştıkları zorluklar, ihtiyaçları, ailelerin çocuklarının eğitim sürecine katılabilmeleri için yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi olur.
4 1293190 Zihinsel yetersizlik ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur.
5 1293191 İşitme yetersizliği ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur.
6 1293192 Görme yetersizliği ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur.
7 1293193 Fiziksel yetersizliği ve süreğen hastalığı olmak ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70270 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türk Cumhireyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
2 70271 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.
3 70272 6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
4 70273 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate olarak onları yaşama hazırlamayan personel yetiştirmek
5 70274 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
6 70275 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
7 70276 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
8 70277 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
9 70278 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
10 70279 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.
11 70280 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
12 70281 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
13 70282 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
14 70283 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4
2 3 5 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 5 5
3 4 4 5 4 4 3 4 5 3 4 3 5 4 4
4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 4 4
5 3 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4
6 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3
7 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek