Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UCGP113 Bilgi Tekn. ve İletişim 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Derste bilgi ve iletişim teknolojisinin temel kavramları, çalışma sistemi, temel bilgisayar donanım parçalarının özellikleri ve çalışma prensipleri, işletim sisteminin özellikleri ve kullanılması, Internet ortamı ve yararlanma yolları, Kelime işlemci, hesap tablosu, sunum programı Veritabanı programı ile e-posta kullanımı ve özellikleri ayrıntılarıyla verilerek günlük hayatta ve eğitim-öğretim sürecinde gerekli temel bilgisayar kullanım becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÖZCAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Budak, Y. ve Budak E. Ç. (2012). Bilgi Teknolojileri / Temel Kavramlar ve Uygulamalar, İstanbul: Umuttepe Yayınları. Çelik, L. (2011). Bilgisayar ve Temel Bilgi Teknolojileri, İstanbul: Maya Akademi. Akgöbek, Ö. (2004). Temel Bilgi Teknolojileri, İstanbul: Beta Basım Yayın.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Temel Kavramları, Çalışma Sistemi, Temel Bilgisayar Donanım Parçalarının Özellikleri ve Çalışma Prensipleri, İşletim Sistemi ve Özellikleri, Internet ve Yararlanma Yolları, Kelime İşlemci Programı ve Kullanımı, Hesap Tablosu ve Kullanımı, Sunum Programı, Veri Tabanı Programı ve Kullanımı, E-Posta ve Kullanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 42 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin İçeriğinin ve Kaynaklarının Tanıtılması
2 Bilgisayarın Tarihçesi ve İşletim Sistemleri
3 Windows 7
4 Ofis Yazılımlarının Genel Özellikleri
5 Ofis Yazılımları-Kelime İşlem Programları
6 Ofis Yazılımları-Sunu Programları
7 Ofis Yazılımları-Elektronik Tablolama Programları
8 Ofis Yazılımları-Elektronik Tablolama Programları -2
9 Ofis Yazılımları-Veritabanı Programları
10 E-Posta Kişisel İletişim Yönetimi
11 İnternet Güvenliği ve Ağ Teknolojileri
12 Sosyal Ağlar ve Sosyal Medya
13 Bilişim Hukuku ve Etiği
14 Genel Değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511269 Bilgisayar becerilerini öğrenir
2 1511270 Bu derste öğrendiklerini diğer derste pekiştirebilir
3 1511271 Temel ofis uygulamalarını kullanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77985 Çocuklara ve ailelerine karşı sabırla, şefkatle, onların kişilik özelliklerini dikkate olarak onları yaşama hazırlamayan personel yetiştirmek
2 77986 Çocukların eğitim ve öğretimdeki davranışlarına ilişkin gözlemler, beceri geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişme ile ilgili temel kavramları bilir.
3 77987 Çocuklarla birlikte iyi alışkanlıklar edinerek, kötü davranışlar önleyici tedbirler almak için rehberlik eder.
4 77990 Çocuklarla ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ve referans terimlerinin işleyişini bilir.
5 77988 Okul öncesinde normal eğitim ve özel eğitim kurumlarında bulunan çocuklar için, drama, sanat, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verme konusunda uzmandır.
6 77984 6 yaş çocuklar ile eğitim veren kurumlar için, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönleri ile ilgili bilgi ve beceri sahibi bireyler yetiştirmek
7 77993 Gelişimin temel kavramalarının yanında, görme engelli çocuklar, dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan hasta çocuklar, türleri, nedenleri, gelişim özellikleri ve eğitim ilkelerini kavrayacak temel kavramları bilir.
8 77995 Temel değerler, etik kurallar, çevre, bireysel olaylar ve araştırılması ve incelenmesi gereken dersler, üretken, rasyonel, sorgulama, yaratıcı, eleştirel düşünme, öğrenme, problem çözme, sevgi dolu, bağımsız ve ortaklaşa çalışabilir, planlama yapabilir ve karar verme becerileri kazanmanın bireysel özelliklerini gösterir.
9 77992 Okul öncesi oyun e-kurslarının rolünü ve önemini anlar, sosyal ve kültürel anlamda bilinçli farkındalık kurar, bireysel gelişim gösterebilir
10 77989 Mesleğe ilişkin sağlık ve güvenlik önlemlerini dikkate alarak, istisnai durumlarda, uygunluğu korumak ve ilk yardımları uygulamak.
11 77994 Üniversite öğrencilerinin çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerdeki kavramlarını düzenli olarak ve katılımlarını sağlamak amacıyla tespit ederek üniversite yaşamına uyumun kolaylaştırılmasına yardımcı olur
12 77982 Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesine ve milletine, Türk Cumhireyet'ine bağlı bireyler yetiştirmek.
13 77983 Türkçe'nin yapısını ve kurallarını bilen ve uygun kullanan bireyler yetiştirmek.
14 77991 Temel matematik bilgisine sahip olmak için matematik alanı mesleği ile ilgilidir, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi geliştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek