Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PDR111 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yollarını kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kurtman Ersanlı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Steinberg Laurence (2007). Ergenlik(Yayıma Haz. Figen Çok). İmge Kitabevi. Ankara. Schrumpf, Fred; Crawford K. Dona & Bodine J. Richard (2007). Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk: Program Rehberi(Uyarlama Gül Akbalık). İmge Kitabevi. Ankara. Schrumpf, Fred; Crawford K. Dona & Bodine J. Richard (2007). Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk: Öğrenci El Kitabı(Uyarlama Gül Akbalık). İmge Kitabevi. Ankara. Yörükoğlu, Atalay (1982). Çocuk Ruh Sağlığı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Yörükoğlu, Atalay(1997). Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, Özgür Yayın-Dağıtım, 5. basım, İstanbul Yörükoğlu, Atalay(1992) Gençlik Çağı Ruh Sağlığı ve Ruhsal Sorunlar, Özgür Yayın Dağıtım, İstanbul, on yedinci basım. Onur Bekir(2007). Gelişim Psikolojisi(Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm ). Simge Yayınları. Ankara Köknel, Özcan(1995). Ergenlik Dönemi, Ana-Baba Okulu, Remzi Kitabevi, 5. basım, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yollarını kazandırmayı amaçlayan bir derstir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
11 Soru-Yanıt 7 1 7
15 Gösterme 7 1 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
34 Okuma 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nesiller: Doğum ve kuşakların gelişimi, Cinsiyet: Aile ilişkileri ve kardeşler, Toplum: karşılıklı fayda ve mutluluk kuramı, akran grubu.Dönüşümler: Yaşam dönemleri geçişleri, Bireysel fizyolojik kazanımlar, Aile, genetik miras, Sosyal yasal paylaşımlar,
2 0-6 yaş doğum, çocukluk; büyüme: çocuğun kişilik gelişimi, yetiştirilmesi ve uyum sorunları
3 7-12 erkek ve kızların belli fiziksel değişiklerin(örn. Boy uzaması, ilk yetişkin dişlerin çıkması gibi)cinsiyet rollerinin ve aile kavramının farkındalığının oluşması, okula gitme ve çalışma alışkanlıklarına ilişkin uyum problemleri.
4 13-18 yaş erinlik; ota ve son ergenlik döneminin fiziksel ve psikososyal gelişim özellikleri, kimlik kazanımı ve bu özelliklere ilişkin uyum problemleri (Arkadaşlık, çete kurma, risk alma, sigara, uyuşturucu, illegal siyasal gruplara katılma),
5 19-24 yaş genç yetişkinlik: Aşk; evlilik; fiziksel gelişim ve beyin gelişimi; büyükanne ve büyükbaba kaybı, toplumsal farkındalık; üniversite, askerlik, uzmanlaşma, iş yaşamı ve iş değişiklikleri
6 25-30 Yetişkin iş sahibi olma, yeni ev kurma, çocuk sahibi olma
7 Vize
8 31-36 yaş Çocuk yetiştirme ve cinsiyet rolleri
9 37-42 yaş Kariyer gelişi, sosyal üretkenlik
10 43-48 yaş orta yaş krizi, çocukların evden ayrılması ve evlenmesi; menopoz, antropoz, ebeveyn kaybı
11 49-54 Orta yaş; psikolojik olgunluğun ortaya çıkışı, çocukların ev-bark sahibi olması, torunların doğması
12 55-60 büyükbaba büyük anne rolleri; akıl hocalığı yapma ve yardımcı olma.
13 61-66 yaş psikolojik ve sosyal olarak olgunlaşma ve gençlere yaşam tecrübesi açısından liderlik yapma
14 67-72 yaş Emeklilik; ölüm; torunların evliliği, 73+ yaşlılık: yaşlılığın getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişikliklerle ve rahatsızlıklarla başa çıkma; ruhsal gelişim; ölüme hazırlık ve ölüm
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1212083 Çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık gelişim dönemlerinin özellikleri, uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yollarını tanır.
2 1212095 Çocukluk, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaşlar ve yaşlılık dönemlerinde karşılaşılan uyum problemleri ve bu problemlerle başetme yollarını tanır.
3 1212101 Ana- baba-çocuk iletişiminde uyum sorunlarını yorumlar.
4 1212145 Ergenlikte rol modellerinin önemlerini tanımlar.
5 1212150 Hayatın en verimli döneminde yapılması gerekenleri yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63442 Başkalarına karşı duyarlı, bireyselliğe ve kültürel farklılıklara saygılı olur.
2 63443 Kişisel ve sosyal olgulara dair sahip olduğu bilgiyi etik kurallara uygun olarak kullanarak, olayları değerlendirme yetkinliği gösterebilir.
3 63444 Rehberlik ve psikolojik danışama alanına ilişkin temel kavramları bilir.
4 63445 İnsan davranışlarının fizyolojik ve çevresel temellerini bilir ve değişim sürecini sistematik olarak kavramsallaştırabilir.
5 63446 Tüm gelişim evrelerine yönelik gelişim alanları ile ilgili gerekli bilgilere sahip olur.
6 63447 Bilgi teknolojilerini kullanabilir ve temel ve güncel bilgi kaynaklarına ulaşabilir.
7 63448 Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahiptir
8 63449 Rehberlik ve Psikolojik danışma alanı ile ilgili bilgi ve uygulamaya yönelik işlemeyen yöntemlerin farkındadır ve bunlara yönelik çözüm önerileri getirebilir.
9 63450 Rehberlik ve psikolojik danışma alanına ilişkin kurumsal ortak bir anlayış geliştirebilir.
10 63451 Çalıştığı kurumun amaç ve özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik programı hazırlayabilir.
11 63452 Yabancı dili mesleki etkinliklerde etkili bir biçimde kullanabilir.
12 63453 İnsanlar ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve farklılıkları bilimsel yöntemler çerçevesinde açıklayabilir.
13 63454 Ani ve beklenmedik durumlara karşı etkili krize müdahale yolları üretebilir.
14 63455 Öğrenmeye yönelik ihtiyaçları tespit edebilme, amaçlar doğrultusunda farkındalık kazanabilme, planlayabilme ve yönetebilme becerisine sahiptir.
15 63456 Bilimsel araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında gerekli kaynaklara ulaşma, bunları raporlaştırma ve etkili sunma becerisine sahiptir.
16 63457 Bireyi tanımaya yönelik ölçme araçlarını seçme, uygulama, puanlama, değerlendirme ve yorumlama yetkinliğine sahiptir.
17 63458 Alanla ilgili bilgileri doğrultusunda sosyal sorumluluk bilinci ile proje ve etkinliklerde yer alabilecek duyarlılık geliştirebilir.
18 63459 Çalışacağı kurumun örgüt yapısını ve kurumun işleyişini, kurumun toplumla ilişkisini anlayıp, bu yapı içerisinde yer alan kendi biriminin görevlerini kavrayabilir.
19 63460 Meslek gelişiminde etkili faktörleri bilir ve bireye uygun kariyer gelişimi programı planlama, ve uygulama, yönetme ve değerlendirme becerisine sahiptir.
20 63461 Bireylere ilgi, yetenek ve akademik başarıları doğrultusunda karar vermelerine yönelik seçenekler sunabilir ve üst öğrenim kurumlarına yönelik bilgi toplayabilir ve sunabilir.
21 63462 Kariyer gelişim kuramlarını ve karar verme modellerini bilir.
22 63463 Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin özelliklerini bilir ve ihtiyaçlarını dikkate alan uygulamalar yapabilir.
23 63464 Temel danışma ve görüşme teknik ve becerilerine sahiptir; bireysel ve grupla psikolojik danışma yapabilir.
24 63465 Benimsediği kuram ile uyumlu ve tutarlı danışma yaklaşımı benimser ve terapötik iletişim becerilerini buna uygun biçimde sergileyebilir.
25 63466 Bireyin gelişimini destekleyen aile, sosyal çevre ve diğer paydaş meslek birimleri ile işbirliği yapabilir.
26 63467 Uygun önleme programları geliştirebilir ve uygulayabilir.
27 63468 Problem çözme becerisine sahiptir.
28 63469 Etkili iletişim becerilerine sahiptir.
29 63470 Mesleki sınırlılıklarını ve sorumluluklarını bilir.
30 63471 Normal ve normal dışı davranışları etkileyen durumsal ve çevresel faktörler, psikopatoloji ve dönemsel krizleri içeren insan davranışlarını anlayabilir.
31 63472 Sosyal adalet, taraf tutma, çatışma çözme, kültürel farklılık, önyargıların doğası, niyetli veya niyetsiz baskı, ayrım yapma, insan ruhu, bedeni ve zihin gelişimine zara verebilecek ve kültürel olarak desteklenmiş diğer davranışlarda psikolojik danışmanın rollerini bilir.
32 63473 Danışanlarla yapıcı, etik ve güvenli bir ilişki kurabilir ve sürdürebilir.
33 63474 Temel aile modellerini, aile sistem yaklaşımını ve diğer sistem kuramlarını bilir.
34 63475 Grup dinamiklerinin ilkelerini ve grup sürecinin öğelerini, grup üyelerinin rollerini ve davranışlarını, grup çalışmasının terapötik etkilerini bilir.
35 63476 Araştırma tekniklerini, istatistiksel analizleri, ihtiyaç analizlerini kullanabilir ve sonuçları yorumlayabilir.