Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM202 Mimari Tasarım III 927001 2 4 10

Dersin Amacı

Belirli bir karmaşıklık ve mekân ilişkilerine sahip, öğrencinin yaratıcılığını sınırlamayacak düzeyde taşıyıcı sistem gereksinimleri olan projeler üzerinde çalışarak, biçim, işlev ve mekân ilişkilerine yönelik düşüncenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Fatih US

Ön Koşul Dersleri

Mimari Tasarım II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neufert – Yapı Tasarımı Ching, F., Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen arkitera.com arcdaily.com

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arsa ve yazın (literatür) incelemeleri, işlev şeması ve programlama, insan öğesi ve sosyal faktörlerle başlayan bütüncül bir mimari tasarım hedeflenmektedir. Öğrenci işlev ve yapıyı dengeleme problemlerini çözerken çağdaş bilgi ve değer sistemlerine bağlı tasarım ve mimari tasarım kavramlarını da göz önünde bulundurmaktadır. Tasarlanacak projede doğal fiziksel çevre koşullarının (topoğrafya, iklim, peyzaj, manzara yönü vb.) ve yapay fiziksel çevre koşullarının (insan yapısı unsurlar, yapılı çevre dokusu, sosyal yaşam, vb.) dikkate alınması, tasarıma yansıtılması ve örgütlenmede bu verileri kullanması beklenmektedir. Mekânsal ölçüler, mekânsal ilişkiler, kullanışlılık konusunda bilgi edinmeyi gerektiren ve yaratıcılık isteyen işlevsel ağırlıklı konuyla birlikte öğrencinin kendi sınırlarını ve gerçekliğin sınırlarını zorlaması beklenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 8 104
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
16 Alan Gezisi 1 4 4
22 Proje Hazırlama 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 17 51
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 17 51

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş ve dönemle ilgili bilgilendirmeler KONU 1 (Ön Proje) ‘in tanıtılması ve Bilgilendirme
2 Senaryo oluşturma ve Proje geliştirme Proje geliştirme
3 ÖN PROJE DEĞERLENDİRMESİ: Ön projenin teslimi ve Sunumları KONU 2 (Ana Proje) konusunun Verilmesi + Bilgilendirme
4 Teknik Gezi (Arazi Gezisi) Arazi analizleri 1/1000 + Uzak Çevre Arazi Maketi 1/1000 + Örnek Proje Sunumları
5 Örnek Proje Sunumları +Senaryo Oluşturma/Konsept geliştirme + Leke etüdü + Fonksiyon dağılımı + Çalışma Maketi 1/500 Leke etüdü/Tasarımın geliştirilmesi/Fonksiyon dağılımı, Plan/Kesit/Görünüş + Çalışma Maketi 1/500
6 ARA DEĞERLENDİRME 1 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş + Çalışma Maketi 1/200
7 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş + Çalışma Maketi 1/200
8 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş + Çalışma Maketi 1/200
9 ARA SINAV HAFTASI
10 ARA TESLİM HAFTASI
11 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş/3D + Çalışma maketi 1/200
12 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş/3D + Çalışma maketi 1/200
13 ARA DEĞERLENDİRME 2 ESKİZ SINAVI
14 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş/3D + Çalışma maketi 1/200

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1218536 Doğal çevre, yapılı çevre, sosyal çevre ve ulaşım analizlerinin öğrenilmesi
2 1218539 Proje konusuna yönelik araştırma yapma becerisinin kazandırılması
3 1218541 Ana fikir ve senaryo kavramlarının geliştirilmesi
4 1218544 İşlevsel, biçimsel ve taşıyıcı sistem problemlerine yönelik tasarım yaklaşımlarının kazandırılması
5 1218558 El çizimi ve maket yapımı ile el becerilerinin kazandırılması, proje sunumları ile sunum yapma yetilerinin geliştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4
2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4
3 2 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4
4 1 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4
5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek