Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM202 Mimari Tasarım III 927001 2 4 10

Dersin Amacı

Belirli bir karmaşıklık ve mekân ilişkilerine sahip, öğrencinin yaratıcılığını sınırlamayacak düzeyde taşıyıcı sistem gereksinimleri olan projeler üzerinde çalışarak, biçim, işlev ve mekân ilişkilerine yönelik düşüncenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Fatih US

Ön Koşul Dersleri

Mimari Tasarım II

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neufert – Yapı Tasarımı Ching, F., Mimarlık Biçim, Mekan ve Düzen arkitera.com arcdaily.com

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Arsa ve yazın (literatür) incelemeleri, işlev şeması ve programlama, insan öğesi ve sosyal faktörlerle başlayan bütüncül bir mimari tasarım hedeflenmektedir. Öğrenci işlev ve yapıyı dengeleme problemlerini çözerken çağdaş bilgi ve değer sistemlerine bağlı tasarım ve mimari tasarım kavramlarını da göz önünde bulundurmaktadır. Tasarlanacak projede doğal fiziksel çevre koşullarının (topoğrafya, iklim, peyzaj, manzara yönü vb.) ve yapay fiziksel çevre koşullarının (insan yapısı unsurlar, yapılı çevre dokusu, sosyal yaşam, vb.) dikkate alınması, tasarıma yansıtılması ve örgütlenmede bu verileri kullanması beklenmektedir. Mekânsal ölçüler, mekânsal ilişkiler, kullanışlılık konusunda bilgi edinmeyi gerektiren ve yaratıcılık isteyen işlevsel ağırlıklı konuyla birlikte öğrencinin kendi sınırlarını ve gerçekliğin sınırlarını zorlaması beklenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 25 1
23 Proje Sunma 1 20 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 55 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 8 104
6 Uygulama/Pratik 2 4 8
16 Alan Gezisi 1 4 4
22 Proje Hazırlama 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 17 51
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 17 51

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş ve dönemle ilgili bilgilendirmeler KONU 1 (Ön Proje) ‘in tanıtılması ve Bilgilendirme Proje Konusunun Araştırılması ve Sunumlar (Grup) hafta1_ProjeKonusuveİçeriği.docx
2 Seminer: Mimarlık ve Müzik Üzerine Bir Değerlendirme Doç.Dr. Fatih US Proje Konusunun Araştırılması ve Sunumlar (Grup)
3 Yer’in Kavranması / Arazi Analizleri (Grup) ARAZİ GEZİSİ - Eskiz Çalışması - Yer’in Kavranması / Arazi Analizleri Kavramsal Fikir Projesinin Oluşumu- PROJE GRUPLARINDA KRİTİĞİN BAŞLAMASI-
4 Kavramsal Fikir Projesinin Oluşumu
5 ÖN PROJE DEĞERLENDİRMESİ: Ön projenin teslimi ve Sunumları Genel Analizler ve Kavramsal Fikir Projesi Seminer: Müzik ve Mimarlık İlişkisi Doç.Dr. Fatih Akbulut Konsept geliştirme / Senaryo Oluşturma + Leke etüdü + Fonksiyon dağılımı + Çalışma Maketi 1/500
6 Leke etüdü/Tasarımın geliştirilmesi/Fonksiyon dağılımı, Proje Geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş + Çalışma Maketi 1/500 Seminer: Mimari Konsept ve Örnekler Üzerinden Anlatım Doç.Dr. Fatih US Proje Geliştirme :Plan/Kesit/Görünüş + Çalışma Maketi 1/500 – 1/200
7 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş + Çalışma Maketi 1/500 - 1/200
8 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş + Çalışma Maketi 1/200
9 ARA SINAV HAFTASI
10 ARA TESLİM HAFTASI
11 Eskiz Sınavı Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş/3D + Çalışma maketi 1/200
12 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş/3D + Çalışma maketi 1/200
13 Seminer: Mimari Akustik Barış TOMRUKÇU Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş/3D + Çalışma maketi 1/200 - 1/100 - 1/50
14 Proje geliştirme: Plan/Kesit/Görünüş/3B + Çalışma maketi 1/200 – 1/100 – 1/50

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1443978 Doğal çevre, yapılı çevre, sosyal çevre ve ulaşım analizlerinin öğrenilmesi
2 1443981 Proje konusuna yönelik araştırma yapma becerisinin kazandırılması
3 1443983 Ana fikir ve senaryo kavramlarının geliştirilmesi
4 1443986 İşlevsel, biçimsel ve taşıyıcı sistem problemlerine yönelik tasarım yaklaşımlarının kazandırılması
5 1444000 El çizimi ve maket yapımı ile el becerilerinin kazandırılması, proje sunumları ile sunum yapma yetilerinin geliştirilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4
2 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4
3 2 5 5 4 4 4 4 5 4 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 4 4
4 1 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4
5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek