Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM204 Bilgisayar Destekli Tasarım II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Ders, öğrencilerin mimari tasarım ve sunumlarındaki dijital anlatım becerilerini ileri düzeye taşımayı amaçlamaktadır. Bunu da öğrencilere bilgisayar ortamında 3 boyutlu çizim ve tasarım yapabilme becerisi kazandırarak yapmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Fatih US

Ön Koşul Dersleri

Bilgisayar Destekli Tasarım I

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çelik, E. (2014), 3ds Max 2014 ile Görselleştirme www.autodesk.com www.sayisalgrafik.com

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mimarlık disiplininde bilgisayar destekli tasarım, çizim ve sunum hakkında genel bilgi, 3 boyutlu çizim esasları ve uygulaması, 3ds Max programının kullanımı, Diğer bilgisayar destekli çizim ve tasarım programlarının tanıtımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Tanışma, - Dersin Tanıtılması - Bilgisayar destekli tasarım sunum ve anlatım teknikleri hakkında genel bilgi verilmesi hafta1.potx
2 - 3ds Max genel özellikleri, - 3ds Max arayüzü; toolbar - Obje oluşturma (Standart Primitives) hafta2.ppt
3 - Obje oluşturma (Extended Primitives) - Ekran Kontrolleri hafta3.ppt
4 - Nesne Seçme Yöntemleri - Nesneleri Görünür ve Görünmez Yapma (Display) - Nesne Hareket Ettirme, Döndürme, Büyütme ve Küçültme (Move, Rotate, Scale) - Kopyalama İşlemleri (Clone) hafta4.ppt
5 - Nesne Kenetleme Komutları (Snap, Grid) - Pivot Noktası Değişimi - Çoklu ve Gelişmiş Kopyalama Komutları ve Gelişmiş Trasformasyonlar (Array, Mirror, Align, Sponing Tool, Snapshot) hafta5.ppt
6 - Grup İşlemleri - Obje oluşturma (Shape) - Ekleme, Çıkarma Komutu (Compound Object) hafta6.ppt
7 - Nesne Değiştiriciler (Modifiers): Bend, Twist, Taper, Extrude, Bevel, Lathe, FFD, Lattice hafta7.ppt
8 - Nesne Değiştiriciler (Modifiers): Edit Spline, Edit Mesh Editable Poly - Tekrar hafta8.ppt
9 - ARA SINAV
10 - Malzeme - Işık, Kamera hafta10.ppt
11 - Ortam Ayarları, Render, - Animasyon - Farklı Programlara Bakış hafta11.ppt
12 - Ödev sunumları hafta12.ppt
13 - Ödev sunumları hafta13.ppt
14 - Ödev sunumları hafta14.ppt

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1510109 Bilgisayar destekli tasarım, çizim ve sunum hakkında genel bilgi
2 1510110 3ds Max programının kullanımı
3 1510111 3 boyutlu çizim ve tasarım
4 1510112 Bilgisayar destekli tasarım ile ilgili temel kavramlar
5 1510113 Diğer bilgisayar destekli çizim ve tasarım programları hakkında genel bilgi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 3 2 2 5 5 3 5 1 5 2 2 4
2 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 3 2 5 5 4 5 1 5 2 1 3
3 5 3 5 1 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 3 3 3 5 5 4 5 1 5 2 1 4
4 4 3 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 3 3 3 5 5 4 5 1 5 2 2 4
5 4 3 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 2 4 3 4 3 4 5 5 4 5 1 5 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek