Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM204 Bilgisayar Destekli Tasarım II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Ders, öğrencilerin mimari tasarım ve sunumlarındaki dijital anlatım becerilerini ileri düzeye taşımayı amaçlamaktadır. Bunu da öğrencilere bilgisayar ortamında 3 boyutlu çizim ve tasarım yapabilme becerisi kazandırarak yapmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Fatih US

Ön Koşul Dersleri

Bilgisayar Destekli Tasarım I

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

US, F. (2015), Dijital hareketli sunum tekniklerinin mimari animasyonda sunum ve anlatım amaçlı kullanımı:"mimari proje yarışmaları" üzerinden bir alan çalışması, Tez Danışmanı: MURAT DENİZ SOYGENİŞ,FATOŞ ADİLOĞLU, YTÜ, Doktora Tezi. US F. (2014). Using Cinematic Narrative Language in Architectural Animations: The Example of “King Abdullah Petroleum Studies and Research Center”. CAUMME II – Contemporary Architecture & Urbanism in the Mediterranean & the Middle East International Symposium on Architectural and Urban Research, Education, and Practice in the Era of ‘Post-Professionalism’, 6(10), 309-320. (Tam metin bildiri) Çelik, E. (2014), 3ds Max 2014 ile Görselleştirme www.autodesk.com www.sayisalgrafik.com

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Mimarlık disiplininde bilgisayar destekli tasarım, çizim ve sunum hakkında genel bilgi, 3 boyutlu çizim esasları ve uygulaması, 3ds Max programının kullanımı, Diğer bilgisayar destekli çizim ve tasarım programlarının tanıtımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 - Tanışma, - Dersin Tanıtılması - Bilgisayar destekli tasarım sunum ve anlatım teknikleri hakkında genel bilgi verilmesi
2 - 3ds Max genel özellikleri, - 3ds Max arayüzü; toolbar - Obje oluşturma (Standart Primitives)
3 - Obje oluşturma (Extended Primitives) - Ekran Kontrolleri
4 - Nesne Seçme Yöntemleri - Nesneleri Görünür ve Görünmez Yapma (Display) - Nesne Hareket Ettirme, Döndürme, Büyütme ve Küçültme (Move, Rotate, Scale)
5 - Kopyalama İşlemleri (Clone) - Nesne Kenetleme Komutları (Snap, Grid) - Pivot Noktası Değişimi
6 - Çoklu ve Gelişmiş Kopyalama Komutları ve Gelişmiş Trasformasyonlar (Array, Mirror, Align, Sponing Tool, Snapshot)
7 - Grup İşlemleri - Obje oluşturma (Shape)
8 - Ekleme, Çıkarma Komutu (Compound Object) - Tekrar
9 - ARA SINAV
10 - Nesne Değiştiriciler (Modifiers): Bend, Twist, Taper, Extrude, Bevel, Lathe, FFD, Lattice
11 - Nesne Değiştiriciler (Modifiers): Edit Spline, Edit Mesh Editable Poly
12 - Malzeme
13 - Işık, Kamera
14 - Ortam Ayarları, Render, - Animasyon - Farklı Programlara Bakış

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291295 Bilgisayar destekli tasarım, çizim ve sunum hakkında genel bilgi
2 1291296 3ds Max programının kullanımı
3 1291297 3 boyutlu çizim ve tasarım
4 1291298 Bilgisayar destekli tasarım ile ilgili temel kavramlar
5 1291299 Diğer bilgisayar destekli çizim ve tasarım programları hakkında genel bilgi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 1 3 2 2 5 5 3 5 1 5 2 2 4
2 5 3 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 3 2 5 5 4 5 1 5 2 1 3
3 5 3 5 1 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 3 3 3 5 5 4 5 1 5 2 1 4
4 4 3 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 3 3 3 5 5 4 5 1 5 2 2 4
5 4 3 4 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 2 4 3 4 3 4 5 5 4 5 1 5 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek