Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM212 Tasarım ve Psikoloji 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Mekan tasarımında kullanılan malzemelerin; renk, biçim, doku gibi özellikleri kullanılarak farklı psikolojik etkilerin nasıl yaratılabileceği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aksoy, E. (1975). Mimarlıkta tasarım iletim denetim. İstanbul. Baymur, F. (1994). Genel psikoloji. İstanbul. Gerrig, R. Zimbargo, P. (2012). Psikoloji ve yaşam. Canter, D. and Stringer, P. (1975). Environmental interaction: psychological approaches to okur phsical surroundings. London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tasarım ve farklı meslek disiplinleri (mimari ve psikoloji) arasında ilişki kurulur ve mekan tasarımlarının uzun dönem belleğe aktarılmasının nasıl mümkün olacağı konusunda bilgi verilir.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 3 36
10 Tartışma 12 1 12
11 Soru-Yanıt 12 1 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, ders içeriği hakkında bilgi verilmesi, kaynaklar hakkında bilgi verilmesi
2 Psikoloji nedir? Tasarım nedir?
3 Duyum ve algı kavramlarının anlatılması, algısal seçimi etkileyen faktörler, algılama süreçleri, Gestalt ilkeleri, algı yanılsamaları
4 Mekan nedir? Mekan bileşen ve öğeleri nelerdir? Biliş kavramının açıklanması, kısa ve uzun dönem bellek kavramlarının açıklanması.
5 Davranış konumları nelerdir? Tutum nedir?
6 Algı-Biliş-İmge modeli, Davranış kavramının açıklanması
7 Kevin Lynch’in kent algısı ile ilgili ortaya koyduğu kavramlardan mekan tasarımında nasıl yararlanabileceğinin anlatılması (Lynch’in ortaya koyduğu kavramlarla algı ve uzun dönem bellek arasında ilişki kurulması)
8 Genel tekrar yapılarak öğrencilerin mekan algısı ile ilgili sunumlarını nasıl yapacaklarının anlatılması
9 Vize
10 Öğrenci sunumlarının dinlenmesi ve farklı tasarım örneklerinin incelenmesi
11 Öğrenci sunumlarının dinlenmesi ve farklı tasarım örneklerinin incelenmesi
12 Öğrenci sunumlarının dinlenmesi ve farklı tasarım örneklerinin incelenmesi
13 Öğrenci sunumlarının dinlenmesi ve final teslimi için son değerlendirmelerin yapılması
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288860 Öğrenciler, psikoloji ve tasarım kavramları arasındaki bağı anlayabilir.
2 1288866 Tasarımda kullanılan malzemelerin renk, boyut, gibi özellikleri değiştirilerek farklı etkiler yaratılabileceği anlaşılır.
3 1288867 Uzun dönem ve kısa dönem bellek kavramları anlaşılır.
4 1288868 Kullanıcının aklında kalan, uzun dönem belleğe aktarılan bir mekan tasarımı için mekanda hangi özelliklere dikkat edilmesi gerektiği anlaşılır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek