Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM301 Mimari Tasarım IV 927001 3 5 11

Dersin Amacı

Kent dokusu içinde, oldukça karmaşık işlevler içeren projeler üzerinde çalışarak, biçim, işlev ve mekân ilişkilerini kavramaya yönelik bir anlayış geliştirmek.

Ön Koşul Dersleri

Mimari Tasarım III

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Çağdaş Konut Mimarisinden Detaylar Virginia McLeod 2. Yapı Bilgisi 1-2-3 Sabit Oymael 3. Mimari Yapılarda Su Yalıtımı Çiğdem Tekin, A. Cüneyt Diri, Jozef Bonfil YEM Yayınları 4. Temeller-Duvarlar-Döşemeler Lemi Yücesoy 5. Details Tasarım Yayın Grubu 6. Mimarlıkta Yapı- Yapım Prof. Dr. Erkin Erten 7. Yapı Murat Soygeniş

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Belirlenmiş proje arsalarına, çevreye duyarlı, sürdürülebilir tasarım ilkelerini içeren, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” standartlarına uyacak şekilde, yapı detayları içeren çok katlı konut projesi tasarlanacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 45 1
6 Uygulama/Pratik 1 15 1
17 Alan Çalışması 1 15 1
21 Rapor Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 2 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 9 117
16 Alan Gezisi 1 8 8
29 Bireysel Çalışma 2 8 16
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 4 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 17 51
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 17 51

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kayıtlar – Tanışma Proje Konusunun Öğrencilere Duyurulması
2 Ders Programı ve Proje Konusu ile İlgili Bilgi Verilmesi Proje Arazisine Gezi / Yer Analizi
3 Sunuş ve Değerlendirmeler: Analizi Sunumu Dosya İnceleme ve Analiz Bulgularının Tartışılması
4 SEMİNER+ Analiz Bulgularının Düzenlenmiş Halinin Teslimi (Ekip Çalışması) Senaryo ve Ana Fikrin Geliştirilmesi (Bireysel –Maket ve Çizimler)Atölye Çalışması Senaryo ve Ana Fikrin Geliştirilmesi (Bireysel –Maket ve Çizimler)
5 Atölye Çalışması Senaryo ve Ana Fikrin Geliştirilmesi (Bireysel–Maket ve Çizimler,İşlev Şeması – Plan Atölye Çalışması-(Plan– Kesit– Görünüş- Maket)
6 Atölye Çalışması-(Plan– Kesit– Görünüş- Maket)
7 ARA DEĞERLENDİRME ESKİZ SINAVI
8 Atölye Çalışması-(Plan– Kesit– Görünüş- Maket)
9 Atölye Çalışması-(Plan– Kesit– Görünüş- Maket)
10 ARA JÜRİ
11 Atölye Çalışması-(Plan– Kesit– Görünüş- Maket)
12 Atölye Çalışması-(Plan–Kesit–Görünüş - Maket)-(Yapı Detayları)
13 Atölye Çalışması-(Plan–Kesit–Görünüş - Maket)-(Yapı Detayları)
14 Atölye Çalışması-(Plan–Kesit–Görünüş - Maket)-(Yapı Detayları) ESKİZ SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281339 Proje konusuna yönelik araştırma yapma becerisinin kazandırılması
2 1281340 Ana fikir ve senaryo kavramlarının geliştirilmesi
3 1281341 El çizimi ve maket yapımı ile el becerilerinin kazandırılması, proje sunumları ile sunum yapma yetilerinin geliştirilmesi
4 1281342 Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde konstrüksiyon seçimi ve önermesi
5 1281343 Düşeyde ve yatayda yapı ve mekân belirleyicileri üzerinde, tasarlanan mekân karakteristiklerine uygun malzeme seçimi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır