Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM303 Mimarlıkta Strüktürel Sistemler 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Öğrenciler strüktürel sistemlerin ana kavramları hakkında bilgi sahibi olacak, taşıyıcı sistemi etkileyen yükler, yük taşıma kapasiteleri ile ilgili ilkeleri öğrenecek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Varol KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Heino Engel, Strüktür Sistemleri Francis D.K. Ching ve Cassandra Adams, Bina Yapım Rehberi Farshid Moussavi, Biçimin İşlevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Taşıyıcı sistem seçimine etki eden faktörler, yapılara etkiyen yükler, strüktürel denge, kolonlar, kirişler, plaklar, duvarlar, temeller, makaslar, yapı güvenliğinin temelleri, yapı davranışını etkileyen parametreler, betonarme yapılarda taşıyıcı sistem hataları, örnek yapıların incelenmesi, kemerler, tonozlar, kubbeler, çelik binalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
40 Proje Hazırlama 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 1 13 13
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taşıyıcı sistem seçimine etki eden faktörler mimarlık bilgisi 1.hafta.pptx
2 Yapılara etkiyen yükler, strüktürel denge, kolonlar mimarlık bilgisi 2.hafta.pptx
3 Kirişler, plaklar, duvarlar mimarlık bilgisi 3.hafta.pptx
4 Temeller, makaslar, yapı güvenliğinin temel ilkeleri mimarlık bilgisi 4.hafta.pptx
5 Yapı davranışını etkileyen parametreler mimarlık bilgisi 5.hafta.pptx
6 Betonarme yapılarda taşıyıcı sistem hataları mimarlık bilgisi 6.hafta.pptx
7 Örnek yapıların incelenmesi mimarlık bilgisi 7.hafta.pptx
8 Yüksek strüktürler mimarlık bilgisi 8.hafta.pptx
9 Ara sınav mimarlık bilgisi 9.hafta-1.pptx
10 Çelik binaların incelenmesi
11 Kemerler, tonozlar, kubbeler mimarlık bilgisi 11.hafta.mp4
12 Kabuklar mimarlık bilgisi 9.hafta -2.pptx
13 Kablolu ve membran strüktürler mimarlık bilgisi 9.hafta -3.pptx
14 Genel tekrar mimarlık bilgisi 14.hafta.mp4
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1444837 Öğrenciler tasarımlarını şekillendirirken temel mühendislik bilgisine sahip olacak
2 1444856 Öğrenciler taşıyıcı sistemler konusunda temel prensipleri öğrenecek
3 1444860 Öğrenciler farklı strüktür tiplerinin nasıl modellenebileceğini öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77623 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 77624 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 77627 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 77628 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 77629 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 77630 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 77633 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 77634 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 77635 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 77625 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 77626 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 77636 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 77651 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 77631 Araştırma yetkinliği kazanır
15 77632 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 77637 Araştırma yetkinliği kazanır
17 77638 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 77645 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 77646 Yeni Program Çıktısı
20 77639 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 77640 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 77647 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 77650 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 77641 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 77642 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 77643 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 77644 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 77648 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 77649 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 3 2 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 3 1 1 1 1 2 3 2 3 1 3 2
2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1
3 3 1 2 3 2 1 2 2 3 3 1 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek