Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM303 Mimarlıkta Strüktürel Sistemler 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Öğrenciler strüktürel sistemlerin ana kavramları hakkında bilgi sahibi olacak, taşıyıcı sistemi etkileyen yükler, yük taşıma kapasiteleri ile ilgili ilkeleri öğrenecek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Varol KOÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Heino Engel, Strüktür Sistemleri Francis D.K. Ching ve Cassandra Adams, Bina Yapım Rehberi Farshid Moussavi, Biçimin İşlevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Taşıyıcı sistem seçimine etki eden faktörler, yapılara etkiyen yükler, strüktürel denge, kolonlar, kirişler, plaklar, duvarlar, temeller, makaslar, yapı güvenliğinin temelleri, yapı davranışını etkileyen parametreler, betonarme yapılarda taşıyıcı sistem hataları, örnek yapıların incelenmesi, kemerler, tonozlar, kubbeler, çelik binalar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 50 1
39 Rapor Sunma 1 20 1
40 Proje Hazırlama 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 1 13 13
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
34 Okuma 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Taşıyıcı sistem seçimine etki eden faktörler mimarlık bilgisi 1.hafta.pptx
2 Yapılara etkiyen yükler, strüktürel denge, kolonlar mimarlık bilgisi 2.hafta.pptx
3 Kirişler, plaklar, duvarlar mimarlık bilgisi 3.hafta.pptx
4 Temeller, makaslar, yapı güvenliğinin temel ilkeleri mimarlık bilgisi 4.hafta.pptx
5 Yapı davranışını etkileyen parametreler mimarlık bilgisi 5.hafta.pptx
6 Betonarme yapılarda taşıyıcı sistem hataları mimarlık bilgisi 6.hafta.pptx
7 Örnek yapıların incelenmesi mimarlık bilgisi 7.hafta.pptx
8 Yüksek strüktürler mimarlık bilgisi 8.hafta.pptx
9 Ara sınav mimarlık bilgisi 9.hafta-1.pptx
10 Çelik binaların incelenmesi
11 Kemerler, tonozlar, kubbeler mimarlık bilgisi 11.hafta.mp4
12 Kabuklar mimarlık bilgisi 9.hafta -2.pptx
13 Kablolu ve membran strüktürler mimarlık bilgisi 9.hafta -3.pptx
14 Genel tekrar mimarlık bilgisi 14.hafta.mp4
15 Final sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219462 Öğrenciler tasarımlarını şekillendirirken temel mühendislik bilgisine sahip olacak
2 1219482 Öğrenciler taşıyıcı sistemler konusunda temel prensipleri öğrenecek
3 1219486 Öğrenciler farklı strüktür tiplerinin nasıl modellenebileceğini öğrenecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 3 2 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 3 1 1 1 1 2 3 2 3 1 3 2
2 2 2 1 1 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1
3 3 1 2 3 2 1 2 2 3 3 1 1 2 3 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek