Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM311 Mimari Fotoğrafçılık 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu ders ile mimari fotoğraf çekim yöntemlerini ve tekniklerini uygulamalı olarak, lisans düzeyinde anlaması; sanat ve fotoğraf üzerine düşünceler, sayısal fotoğrafçılık bilgisine ve değişik koşullarda fotoğraf çekimi yapma becerisine sahip olması amaçlanır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fotoğrafa Başlarken, Levend Kılıç, Dost Yayınları, 2008 Bütün yönleriyle fotoğrafçılık,Aydemir Gökgöz, 1968, TR-145 G-64 Dijital Fotoğrafçılığın El Kitabı, Scott Kelby 1-2-3, Çeviren: Mehmet Çömlekçi, Alfa Yayıncılık, 2010 Dijital Fotoğrafçılık, Tom Ang, Çeviren: M.Zafer Arıcan, İnkılap Yayınları, 2003 Fotoğrafın İpuçları, Nadir Ede – Emre İkizler, Fotografevi Yayınları, 2004 Fotoğrafçılığa Giriş, Mustafa Sözen, Detay Yayıncılık, 2003 Fotoprafta Kompozisyon, Sabit Kalfagil, Fotografevi Yayınları, 2010 Fotoğraf Notları, Jale N. Erzen, Say Yayıncılk, 2004 Fotoğraf, Mary Price, Çev: Ayşenaz ve Kubilay Koş, Atrıntı Yayınları, 2004 Fotoğrafta Kompozisyon, Tom Grill, Mark Scanlon, Çev: Nedim Sipahi, Homer Kitabevi, 2003 Digital Landscape Photography : The Four SeasonsChris Gatcum 2011 Fotoğrafçılık Tarihinde Teknik ve Kültürel Dönüşümler, Zuhal Özel Sağlamtimur 2011 Fotoğrafçının Gözü, Michael Freeman, Remzi Kitabevi, 2011 World Exhibition Of Photography, Karl Pavek, Tempelhof GmbH, 1968 Fotoğrafta Kompozisyon, David Prakel, Homer Kitabevi, 2010 Low Light Photography Field Guide, Michael Freeman, 2011

Dersin İçeriği

Fotoğraf makinesinin mekanizması ( objektif, filmler, aydınlatma, flaş, filtreler), mimari fotoğraf çekme tekniği, iç ve dış mekan çekimleri, sanatsal çekimler, kompozisyon, siyah-mimari fotoğrafın günlük yaşamdaki kullanım alanları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 2 1 2
2 Final Sınavı 2 1 2
5 Derse Katılım 4 4 16
16 Alan Gezisi 4 4 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 9 27
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, dersin içeriğine, sınavlara ilişkin bilgi verilecek, öğrencilerin dersle ilgili beklentileri ve soruları cevaplanacaktır.
2 Fotoğrafın ve fotoğrafçının tanımı. Fotoğrafı oluşturan temel unsurlar. Mimari fotoğrafçılık ve mimari fotoğrafçının tanımı. Mimari fotoğrafçılığın fotoğrafın farklı kullanım alanları içindeki yeri.
3 Fotoğraf alanında ve mimari fotoğrafçılıkta etik ve telif hakkı. Mimari fotoğrafın tarihçesi.
4 Mimari fotoğrafın amaçları. Mimari fotoğraf çekimleri öncesinde yapılması gereken kontroller. Mimari fotoğraf çekimlerinde yöntemin belirlenmesi.
5 Mimari fotoğraf çekimlerinde kullanılan fotoğraf makineleri.
6 Mimari fotoğraf çekimlerinde kullanılan objektifler. Objektiflerin odak uzaklıklarının mimari fotoğraf çekimindeki önemi.
7 VİZE SINAVI
8 Mimari fotoğrafçılıkta perspektif kontrolü. Mimari fotoğraf çekimlerinde kullanılan yardımcı malzemeler ve görevleri.
9 Mimari fotoğrafta ışık, ışık yoğunluğunun ölçülmesi. Mimari fotoğrafçılıkta doğal ve yapay ışık kaynaklarının kontrolü.
10 Mimari fotoğrafta kompozisyon. Mimari fotoğraf çekimlerinde üçüncü boyut izleniminin elde edilmesi. Mimari fotoğrafçılıkta formlar, doğrultular ve kitlelerin dengelenmesi.
11 Mimari fotoğraf çekimlerinde alan derinliğinin kontrolü. Dış mekan ve iç mekanda mimari fotoğraf çekimleri.
12 Mimari fotoğraf çekimlerinde karşılaşılan problemler ve çözümleri.
13 Mimari fotoğraf çekimlerinde kullanılan yaratıcı teknikler.
14 Mimari panoramik çekimler. Maket fotoğrafları çekilmesi. Mimari fotoğrafçılıkta bilgisayarda perspektif düzeltmeleri yapılması.
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1305826 Fotograf üretim yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi olur
2 1305827 Stüdyo, dış mekan, iç mekan, doğa çekimleri yapabilir.
3 1305828 Çekimlerde karşılaşılabilecek temel sorunları çözme becerisi kazanır
4 1305829 İleri fotoğraf çekim tekniklerini çözümleyebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5
2 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4
3 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4
4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek