Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM313 Mimarlıkta Kompozisyon 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu ders mimari tasarım eğitiminin öğrenciler için geliştirilmiştir, seçtikleri tasarım alanındaki kompozisyon çalışmalarına zemin hazırlar. Biçim ve düzen verme beceri ve yeteneklerini geliştirerek, mimarlık kompozisyon ilkeleri ve elemanları mimaride görsel iletişim ve algı konularında bir farkındalık ve kavrayış sağlamayı amaçlar. Mimarlıkta parçaların, detayların amaca uygun olarak, çevresi ve kendi içinde uyumlu, dengeli, göze hoş gelecek, estetik bir şekilde planlanmasını öğrenir ve düzenleme ilkelerinin uygulamalarını anlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doçent Mehrıban MİKAYİLOVA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Anderson, J.,Mimari Tasarım, Mimarlık Temelleri Serisi:03, Literatür, 2011. 2.Ching, F.D.K.,Mimarlık, Biçim, Mekan, Düzen, YEM, İstanbul, 2002. 3.Arcan, E.F., Evci, F. Bina Bilgisi Çalışmaları Mimari Tasarıma Yaklaşım, Tasarım Yayın Grubu, 1999. 4.Mikayilova M, Mekan biçimlerinin dış görünüşleri. “Kompozisyonun temelleri” kursundan metodik konular. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı. Azerbaycan Mimarlık və İnşaat Universitesi. Bakü,2003 5.Mikayilova M, Tağıyeva V., “Kompozisyonun temelleri” kursundan metodik konular. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Universitesi. Bakü, 2004. 6.Mikayilova M, Nağıyev N., Azizov A., “Yazım kompozisyonu”.Metodik yöntemler. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Universitesi. Bakü,2014. 7.Mikayilova M, Nağıyev N., Azizo A., “Mimarlıkta hacim-mekansal kompozisyonu” kursundan ders programı. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Universitesi. Bakü,2014. 8 Mikayilova M, Nağıyev N., Azizov A., "Kompozisyon, proje grafikleri ve yazım esasları” kursundan ders programı. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı. Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Universitesi. Bakü,2014. 9.Roth, Leland M. Mimarlığın Öyküsü, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2000

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mimari mekan organizasyonunda kompozisyonun yeri, kompozisyon ilkelerinin ve öğelerinin (çizgi, yön, aralık, biçim, ölçü, renk, denge, doku, oran, ışık-gölge, hareket) öğrenmesi ve örneklerle irdelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
6 Uygulama/Pratik 7 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
6 Uygulama/Pratik 3 3 9
11 Soru-Yanıt 1 2 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, ders hakkında genel bilgiler. Mimari kompozisyonun tanımı ve önemi. Mimari kompozisyonda güzellik ve estetik.
2 Mimari kompozisyon ilkeleri ve öğeleri. Denge. Ödev 1: Yüzey üzerinde simetrik ve asimetrik kompozisyon oluşturma. MIMARLIKTA KOMP KONU 1.docx
MİMARLIKTA KOMPOZİSYON TEORETİK..docx
3 Mimari kompozisyonunda zıtlık ve uygunluk. Statik ve dinamik kompozisyon. Ödev 2: Yüzey üzerinde statik ve hereketli
4 Mimarlıkta renk kompozisyonu. Mimarlıkta renklerin insan psikolojisine etkisi. Ödev 3: Yüzey üzerinde metrik ve ritmik kompozisyon oluşturma
5 Mimari formların geometrik görünümü. Mimari formlarının üç yönde (yükseklik, genişlik, derinlik) boyutları Mimari kompozisyonunda egemenlik ve ihiyerarşi (koram). Ödev 4: Egemen ve koram elemanların kullanımı ile mimari formlardan derinlik-uzay kompozisyon maket çalışması
6 Peyzaj mimarlığında kompozisyon kuralları Ödev 5: Küçük arazinin peyzaj tasarımı eskizi
7 Yazı karakterinin kavramının anlaşılması Ödev 6: Farklı yazı tiplerini kullanarak, belirli bir mimari üslubu temasında poster tasarımı
8 Mimaride üslup ve akımlar Poster çalışmasının devamı
9 VİZE SINAVI : Mimaride metrik ve ritmik elemanların kullanımı ile dinamik ve asimetrik kompozisyon oluşturma Poster çalışmasının devamı
10 Mimarlık yapılarının fonksiyonel görevi Poster çalışmasının devamı
11 Mimari'de mekan. Boşluğun mimarisi Poster çalışmasının devamı
12 Mimarlık yapılarının mekansal teşkili Poster çalışmasının devamı
13 Ölçü ve oran. Le Corbusier’nin Modulor ölçeği. Poster çalışmasının devamı
14 Tektonika ve hacim-mekan yapısı. Mimarlık düzenleri. Mimari ordlarının şeması. Poster çalışmasının devamı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1276091 Öğrenci, kompozisyon öğe ve ilkelerine ait bilgileri pekiştirir.
2 1276092 Öğrenci, derslerde yapılan uygulamalarla mesleki teknik becerilerini geliştirir.
3 1276093 Öğrenci, kompozisyon öğe ve ilkelerini kullanarak 2 ve 3 boyutlu mimari kompozisyonlar gerçekleştirir.
4 1276094 Öyrenci, duyusal algıyı somutlaştırma becerisini geliştirir.
5 1276119 Öğrenci, düşüncelerini hayal gücü ile üretime dönüştürebilme yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır