Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM315 Mimaride Aydınlatma 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin iç mekan aydınlatma tasarımı becerisini edinebilmesini sağlamaktır. Bununla beraber, öğrencilere iç mekanda kullanılacak renk ve doku türlerini ve bunların aydınlatma tasarımı ile nasıl farklılık gösterebileceğini aktarmaktır. Özgün düşünce süreçlerini ve yaratıcılığı tetikleyerek tasarım yapma sürecini deneyimleme; bu süreç sonunda bir ürün ortaya çıkarabilme amaçlanmaktadır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tap theSun. CMHC, Canada (2005). Ching F.D.K. (2011). İç Mekan Tasarımı. çev. Elçioğlu B. İstanbul: YEM Kitabevi Winchip Susan (2011). Fundemantals of Lighting 2nd Edition, NastPub.,Canada Kremenrs, F andSteffy S. ( 1992). ArchitecturalInteriorSystemsLighting, Acustics, AirConditioning, Van NostardReinhold, NY., USA.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Analitik araştırma süreçleri 2. Örnek iç mekanın incelemesi 3. Mekansal ilişkiler ve organizasyonlar 4. Düzenleme yöntemleri 5. Düzenleme ilkeleri 6. İç mekan ve çağdaş aydınlatma tasarımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 5 7 35
2 Final Sınavı 5 5 25
9 Problem Çözümü 6 5 30
10 Tartışma 5 5 25
23 Proje Sunma 5 10 50
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 5 10 50
29 Bireysel Çalışma 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1.1. Ders Tanıtımı 1.1.1 Derste öğrenilecek kavramların anlatılması 1.1.2 Ders içeriğinin hafta hafta anlatılması 1.1.3 Öğrenciden beklenenler ve isteklerin tartışılması 1.1.4 Ders değerlendirme ve öğrenme çıktılarının tartışılması
2 2.1. Aydınlatma kavramının analizi 2.1.1. Işıksal akı 2.1.2. Işık ve ışığın yoğunluğu 2.1.3. Işıksal aydınlık
3 2.2. Görme Prensipleri ve Işınlar 2.2.1. Gözün görme prensipleri 2.2.2. Kızılötesi ışınlar ve özellikleri 2.2.3. UV ışınlar ve özellikleri
4 3.1. Parlaklık Farklılıkları ve Görsel Performans 3.2. Kamaşma 3.2.1. Direkt kamaşma 3.2.1. Yansıyan kamaşma
5 3.2. Doğal Aydınlatma
6 3.2. Doğal Aydınlatma
7 4.1. Parlama 4.2. Yansıma 4.2.1. Yansıma çeşitleri 4.3. IFL tarafından ödüle layık görülmüş aydınlatma tasarımlarının araştırılması ve sınıf içerisinde tartışılması 1
8 Ara Sınav
9 5. Yapay Aydınlatma
10 6. Enerji ve Aydınlatma
11 İç Mekan Aydınlatmasının Temel Prensipleri 7.1. İç Mekan Aydınlatmasında Kullanılacak Olan Aydınlatma Kaynaklarının Temel Özellikleri 4.3. IFL tarafından ödüle layık görülmüş aydınlatma tasarımlarının araştırılması ve sınıf içerisinde tart
12 Farklı İç Mekan Türlerine Göre Aydınlatma Tasarımları ile Bunların Renk ve Doku Üzerindeki Etkileri 8.1. Konutlar 9. Final Sınavı için aydınlatma elemanının tasarımının ve tasarım süreci ile ilgili takvimin aktarılması
13 Farklı İç Mekan Türlerine Göre Aydınlatma Tasarımları 9. Süreç maketlerinin tartışılması 5.1. Lamba Tasarımı Projesinin finallenmesi 5.1.1. Tüm 2 ve 3 boyutlu çizimlerin son kararlarının verilmesi 5.1.2. 2 ve 3 boyutlu çizimlerin sunumlarının değerlendirilmesi 5.1.3. 2 ve 3 boyutlu çizimlerin ölçek ve sunumlarının kararlaştırılması 5.1.4
14 Final sınavı - Lamba Tasarımı Teslimi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286253 Herhangi bir iç mekanın analitik olarak çözümlemesini yapabilir.
2 1286254 Herhangi bir tasarımı meydana getiren tasarım şifrelerini analiz edebilir ve tanımlayabilir.
3 1286255 Analiz edilen mekansal ve yapısal bilgi ve değerleri somut iç mekana dönüştürebilir.
4 1286256 Tasarlanan yapının fikir eskizlerini, mimari projesini ve görsel sunumlarını hazırlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 3 2
2 3 5 4
3 4
4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek