Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM325 Mekan Analizi 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin herhangi bir mekanın, Göstergebilim’in verileri ışığında, analizini yapmak için ihtiyaç duyacakları teorik temeli sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Hakan SAĞLAM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Nezar AlSayyad, Cities and Caliphs / On the genesis of Arab Muslim urbanism, New York / Westport / London : Greenwood Press, 1991. • Geoffrey Broadbent, Emerging Concepts in Urban Space Design, London/New York : Van Nostrand Reinhold, 1990. • Gordon Cullen, The Concise Townscape, Oxford : Architectural Press, 1998. • C.A. Doxiadis, Architectural Space in Ancient Greece, Cambridge, MA : The MIT Press, 1985. • Kevin Lynch, Image of the City, Cambridge, MA : The MIT Press, 1985. • Besim Hakim, Arabic-Islamic Cities, London : Kegan Paul, 1986. • Kevin Lynch, Good City Form, Cambridge, MA : The MIT Press, 1992. • Christopher Norberg-Schulz, Existence, Space ve Architecture, New York/Washington : Praeger Publishers, 1971. • Aldo Rossi, The Architecture of the City, Cambridge, MA : The MIT Press, 1984. • Colin Rowe, Fred Koetter, Collage City, Cambridge, MA : The MIT Press, 1986. • Bruno Zevi, Mimariyi Görmeyi Öğrenmek (Çev. D.Divanlıoğlu), İstanbul : Birsen Yayınevi, 1990. • Cogito : Kent ve Kültürü, Sayı 8, Yaz 1996. • Bruno Zevi, Architecture as Space / How To Look at Architecture, New York, NY : De Capo Press, 1993

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mekan kavramı ve çeşitleri / Farklı kuramcıların mekan anlayışlarının tanıtılması / Mekan analiz tekniklerinin anlatılması / Tek bina, çevre ve kent ölçeğinde analiz örnekleri üzerinde tartışma ve seminerler / Yapı türlerine göre ya da belli bir dönemi mekansal özelliğine göre analiz eden çalışmaların incelenmesi / Analiz tekniklerinden sözel, grafik, fotoğrafik ve algoritmik tekniklerin tanıtılması / Bilgisayar yardımı ile mekan analiz tekniklerinin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
6 Uygulama/Pratik 1 20 20
17 Alan Çalışması 1 50 50
29 Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: dersin amacı ve kapsamı, tanışma; YOK YOK
2 Genel mekan kavramı , mekan bilgisi, YOK YOK
3 Mekanın nitelikleri, insan mekan ilişkisi YOK YOK
4 Mimari analiz EVİMİZ YOK
5 Mekana ilişkin ilk tartışmalar, Mekanın değişen anlamı, tarihsel süreçteki kırılma noktaları TARİHSEL ARAŞTIRMA YOK
6 Mimari Göstergeler KENT GEZİSİ YOK
7 İç mekan analizi CLASSROOM WORK -
8 Zevinin bakış açısından mekan ve mimarlık okuma -
9 Kentsel kamusal mekanlarda analiz çalışmaları kent gezisi -
10 Sunuş: kentsel mekanda analiz için bir örnek K:Lynch “good city form” reading Lynch
11 Tartışma: kamusal alanlarda analiz , toplu mekanlarda kullanıcı için yeniden değerlendirme çalışmaları . - -
12 Dönem ödevleri sunumları - -
13 Mekan seçimi / sergi ,sunum hazırlığı - -
14 Final Sunuşlar. - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296369 Mekanı tanımlama çalışmaları Mekanı anlamak Mekanın davranış biçimlerine etkileri üzerinde teorik ve gözleme dayalı bilgi biriktirmek Mimarinin özünü mekan olarak alan bilgi sistemi üzerinden bugünün mimarisini yeniden değerlendirmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek