Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM302 Mimari Tasarım V 927001 3 6 11

Dersin Amacı

İşlevsel ve mekânsal çeşitlilik gösteren bir bina kompleksi kurgulayarak kentsel bağlamda mimari tasarım becerisini kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Derya Oktay

Ön Koşul Dersleri

Mimari Tasarım IV

Önerilen Diğer Hususlar

Çalışma Yöntemi: Karton üzerine mürekkep ile ortografik ve paralel izdüşüm çizimler; maket (çalışma maketleri / final maketi); çalışma ölçekleri: 1/500, 1/200, 1/100 (ek olarak perspektifler ve serbest el çizimleri). Projelerde, aynı dönem verilen MIM 304 Kentsel Tasarım Kuram ve İlkeleri dersinde öğretilen kavram ve ilkelerden yararlanılır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çeşitli.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yerel doku ile ve kendi içinde bir birlik (unity) özelliğine sahip olmaya özel önem gösteren daha büyük ölçekte tasarım konsepti. İnsanların, binalarla ve aralarındaki mekânlarla ilişkili olma durumlarını, bunların kişisel ve toplumsal gereksinimlere ve insan ölçeğine uygun olma kavramını anlamak. Çağdaş bir tasarım kalitesini gözetirken, mevcut dokuya duyarlılık, sosyal faktörler, açık - yarı açık mekân (dış mekân mobilyası ve peyzaj dâhil) nitelik ve hiyerarşisi, yönlenme ve arsada binaların organizasyonu, iklimsel gerekliliklerin, uygun taşıyıcı sistem ve malzemenin, yönetmeliklerin göz önünde bulundurulması.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286613 Kentsel bağlamda mimari tasarım konusunun anlaşılması ve ilgili becerinin kazandırılması
2 1286614 Kentsel çevreyi okumanın öğrenilmesi
3 1286615 Araştırma - Konsept - Tasarım ilişkisinin anlaşılarak özümsenmesi
4 1286616 Grup çalışmasının öğrenilmesi
5 1286617 Birden çok yapı içeren kompleks tasarımının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır