Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MIM314 Mimaride Eskiz Teknikleri 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Temel bir araç olan mimari eskiz bilgisini yeni tasarımlar yapmanın yanı sıra mevcut binaların analiz etmek için kullanmayı amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Mehriban Mikayilova

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Le Corbusier, Carnets (Voyage d’Alemagne, Voyage d’Orient), Electa, 1989. 2.Enis Kortan, Le Corbusier Gözüyle Türk Mimarlığı ve Şehirciliği, Boyut Yayıncılık, 1983 (2005). 3.Elif Bülüç, Fatmanur Atalay, Fatih Semerc, Mimari Eskiz, Çizgi, 2018 4.Necati İnceoğlu, Eskizleri Nemli Yayıncılık. 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Ustalardan Öğrenme: Öğrenciler modern ve çağdaş mimarlar (Le Corbusier, Ludwig Mies Van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Aldo Rossi, Ludwig Mies Van Der Rohe, Philip Johnson, Renzo Piano, Frank Gehry, Norman Foster, Zaha Hadid, vb.) tarafından geliştirilen çizim tekniklerini analiz edecekler. Mimarlık Öğrenme: Öğrenciler usta bir mimarın bağlamdan inşaat detaylarına kadar bütün kısımlarının çizilip çalışılmış bir projesini analiz edecekler. Kentten Öğrenme: Öğrenciler gerçek binaların sadece perspektif olarak değil, aynı zamanda tipik mimari temsillerinin (plan, kesitler, görünüşler vb.) nasıl çizileceğini hayal ederek deneyimleyecekler. Örneğin, Le Corbusier gençken İstanbul’u gezmeye gelse ne yapardı? Çizim Tasarımı: Öğrenciler stüdyo dersinde tasarladıkları yapıları ve mekan organizasyonlarını geliştirebilmek için kendi projelerinin eskizlerini çizecekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 4 52
10 Tartışma 2 1 2
11 Soru-Yanıt 3 1 3
24 Seminer 3 2 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma, ders hakkında genel bilgiler. Sunum, Tartışma
2 Ustalardan Öğrenme: Modern ve çağdaş mimarlar tarafından geliştirilen çizim tekniklerinin analizi. Öğrenciler modern ve çağdaş mimarlar tarafından geliştirilen çizim tekniklerini analiz edecekler.
3 Ustalardan Öğrenme. Öğrenciler modern ve çağdaş mimarlar tarafından geliştirilen çizim tekniklerini analiz edecekler.
4 Ustalardan Öğrenme. Öğrenciler modern ve çağdaş mimarlar tarafından geliştirilen çizim tekniklerini analiz edecekler.
5 Mimarlık Öğrenme.: Daha önce çalışılmış usta bir mimarın projesinin analizi. Öğrenciler daha önce çalışılmış usta bir mimarın projesini analiz edecekler.
6 Mimarlık Öğrenme Öğrenciler daha önce çalışılmış usta bir mimarın projesini analiz edecekler.
7 Kentten Öğrenme: Gerçek binaların mimari temsillerinin eskiz çizimleri Öğrenciler gerçek binaların sadece perspektif olarak değil, aynı zamanda tipik mimari temsillerini çizecekler (plan, kesitler vb.).
8 Kentten Öğrenme. Öğrenciler gerçek binaların sadece perspektif olarak değil, aynı zamanda tipik mimari temsillerini çizecekler (plan, kesitler vb.).
9 Vize Sınavı
10 Kentten Öğrenme. Öğrenciler gerçek binaların sadece perspektif olarak değil, aynı zamanda tipik mimari temsillerini çizecekler (plan, kesitler vb.).
11 Çizim Tasarımı. Öğrenciler stüdyo dersinde tasarladıkları yapıları ve mekan organizasyonlarını geliştirebilmek için kendi projelerinin eskizlerini çizecekler.
12 Çizim Tasarımı. Öğrenciler stüdyo dersinde tasarladıkları yapıları ve mekan organizasyonlarını geliştirebilmek için kendi projelerinin eskizlerini çizecekler.
13 Çizim Tasarımı. Öğrenciler gerçek binaların sadece perspektif olarak değil, aynı zamanda tipik mimari temsillerini çizecekler (plan, kesitler vb.).
14 Çizim Tasarımı. Öğrenciler gerçek binaların sadece perspektif olarak değil, aynı zamanda tipik mimari temsillerini çizecekler (plan, kesitler vb.).

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288841 Mimari analiz yapma becerisi.
2 1288842 Öğrenci, derslerde yapılan uygulamalarla mesleki teknik becerisi.
3 1288843 Tasarlanmış mekanlar kavramsal olarak anlama ve temsil etme becerisi
4 1288844 Öğrenci, duyusal algıyı somutlaştırma becerisi.
5 1288845 Bir bütün olarak mimari tasarım sürecini analiz etme becerisi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek