Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ICM409 İleri Bilgisayar Destekli Çizim ve Tasarım 927003 4 7 3

Dersin Amacı

İç mimari projelerinin sunumunda sıklıkla kullanılan üç boyutlu görselleştirilmelerin, 3DS MAX görselleştirme programı kullanılarak hazırlanabilmesi için gerekli olan temel bilgi, yöntem ve prensiplerin uygulamalı olarak aktarılmasını içerir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Berrin TANRINUR / Peyzaj Mimarı

Ön Koşul Dersleri

Dersin Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Internet ortamında bulunan yayınlar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

3DS MAX programının 3 boyutlu çizim araç menüleri ve komutları ile farklı form ve yüzeylerde birçok obje-proje çizimi ve görselleştirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 80 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 20 1
2 Final Sınavı 1 80 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 4 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 3ds Max menülerin tanıtımı ve kullanımı 3ds Max menülerin tanıtımı ve kullanımı
2 Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları
3 Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları
4 Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları
5 Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları
6 Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları
7 Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları
8 Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları
9 ARA SINAV ARA SINAV
10 Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları
11 Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları
12 Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları
13 Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları
14 Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları Ürün modelleme ve görüntüleme çalışmaları
15 YARIYIL SONU SINAV YARIYIL SONU SINAV

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296757 Tasarım sürecinde kullanılacak programları tanır.
2 1296763 3DS MAX menülerini tanır ve kullanır.
3 1296765 Çizim için gerekli olan ikonları kullanır.
4 1296769 Çizim üzerinde ihtiyaç duyulan modify işlemlerini gerçekleştirir.
5 1296773 Tüm geometrik temel formları çizer.
6 1296776 Teknik resim kuralları doğrultusunda 3DS MAX programını kullanarak 3 boyutlu tasarımların çizimlerinin görüntü oluşturulması sağlanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69908 Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade eder.
2 69909 Mimari ve kentsel tasarım süreçlerinde görsel ve yazılı bilgileri elde ederek sınıflandırır, değerlendirir, projelerin oluşturulması ve geliştirilmesinde kullanır.
3 69912 İki ve üç boyutlu mimari ve kentsel tasarımda görsel algıyı öğrenir ve düzenleme ilkelerinin oluşum, gelişim ve uygulamalarını anlar.
4 69913 Yeni Ulusal ve bölgesel mimarlık ve kentsel tasarımda tarihi çevrenin etki ve önemini anlar.
5 69914 Yeni Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanarak tarihi yapıları belgelemek, rölöve ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri kavrar.
6 69915 Çevre-insan-kültür etkileşimini, farklı davranış kalıpları, sosyal ve mekânsal örüntüleri anlar, kullanıcı gereksinimlerini bulma, çözümleme sorumluluğunu kavrar.
7 69918 Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarındaki önemine bağlı olarak, doğal ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşmelerin oluşturulmasındaki önemini kavrar.
8 69919 Temel mimari tasarım ilkelerini öğrenerek, bina, iç mekân ve yerleşim düzeyinde tasarım kararı verme becerisine sahip olur.
9 69920 Tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, yangın koruma ve yaşam güvenliği sistemlerinin oluşturduğu bina servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlar.
10 69910 Farklı düzeylerde araştırma becerisi kazanır
11 69911 Özgün bir fikirden yola çıkarak sonuca varma becerisi kazanır
12 69921 Teoriden yararlanarak somut bir proje üretme becerisi kazanır
13 69936 Teknolojiden yararlanma becerisi kazanır
14 69916 Araştırma yetkinliği kazanır
15 69917 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanma yetkinliği kazanır
16 69922 Araştırma yetkinliği kazanır
17 69923 Araştırma bulgularını mesleki uygulamalarda kullanmayı öğrenir
18 69930 Farklı meslek alanlarındaki çalışma sistemlerini öğrenir
19 69931 Yeni Program Çıktısı
20 69924 Disiplinlerarası çalışma yetkinliği kazanır
21 69925 Uluslararası ortamda iletişim kurma deneyimi kazanır
22 69932 Topluluğa sunum yapma yetkinliği kazanır
23 69935 Yerel toplum ve kullanıcılarla iletişim kurma yetkinliği kazanır
24 69926 Tasarım fikirlerini iki ve üç boyutlu olarak ifade etme yetkinliği kazanır
25 69927 Kent ve yer bağlamında mimari tasarım yapma yetkinliğini kazanır
26 69928 Bilgisayar ortamında tasarım ve çizim becerisi kazanır
27 69929 Uluslararası ve ulusal mimarlık dünyasındaki gelişmeleri izleme ve yenilikleri kullanma yetkinliği kazanır
28 69933 Sürdürülebilir mimarlık ilkeleri doğrultusunda çalışma yetkinliği kazanır
29 69934 Profesyonel mimarlarla (eğitim ve seminerler ortamında karşı karşıya gelerek) diyalog kurma ve çağdaş uygulamaları yorumlama yetkinliği kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek